Mừng lễ thánh I-Nhã tại giáo họ Ngọc Mạch

IMG_0196

Vào lúc 9h30 ngày 31.7.1013, tại nhà thờ Ngọc Mạch, thuộc giáo xứ Cổ Nhuế, nơi anh em Dòng Tên đang hoạt động mục vụ, Đức Tổng Giám mục Phê-rô, Đức cha Phụ tá Laurenxo và 14 linh mục đồng tế, dâng thánh lễ kính thánh I-nhã và chia vui với cộng đoàn Dòng Tên tại Hà nội. Sự hiện diện của hai đức cha và quý cha, cùng quý Sơ và đông đảo bà con giáo dân, ân thân nhân và các bạn sinh viên trong ngôi nhà thờ Ngọc Mạch là một sự khích lệ lớn lao với anh em Dòng Tên và cộng đoàn giáo họ nhỏ bé này.

Đây là lần thứ hai giáo họ tổ chức mừng lễ thánh I-nhã. Trong Thánh lễ, Đức TGM đã nhấn mạnh tới biến cố bị thương ở Pamplona và thánh nhân đã khám phá ra Chúa trong thời gian dưỡng thương. Thánh nhân đã chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng với một nhóm bạn và tất cả đã quyết tâm sống khó nghèo, khiết tịnh để phục vụ và làm vinh danh Thiên Chúa hơn. Chính nhóm bạn này đã trở thành Dòng Tên sau này. Đức TGM cũng khích lệ bà con giáo dân họ đạo Ngọc Mạch và các bạn sinh viên sống đức tin cách trưởng thành theo tinh thần của Linh Thao.

Cuối thánh lễ, Đức TGM Phê-rô cố gắng để chia sẻ một tâm tình, vì ngài cảm thấy bị cám dỗ chia sẻ nhiều tâm tình với cộng đoàn. Ngài nhắc lại thời gian ngài được thụ huấn với các cha Dòng Tên tại Đà Lạt, kinh nghiệm về sự vâng phục của cha Viện Trưởng Ferdinand Lacretelle SJ đã vâng lời Đức Khâm Sứ Giuseppe Caprio phải đổi tên từ Giáo Hoàng Chủng Viện Mẫu Tâm Vô Nhiễm thành Giáo Hoàng Học Viện thánh Pio X, cho dù cha Lacretelle có lòng yêu mến Đức Mẹ và phó dâng Chủng viện này cho Mẹ. Chia sẻ kinh nghiệm ngày, Đức TGM Phê-rô nhấn mạnh tới cảm thức thuộc về Giáo Hội khởi đi từ thánh I-Nhã và luôn là tinh thần linh đạo của Dòng.

Sau thánh lễ, Đức TGM, Đức cha Phụ tá, quý cha và quý sơ cùng tham dự bưa ăn buffet với cộng đoàn trong bầu khí gia đình. Tạ ơn Chúa đã về những ơn Chúa ban cho anh em Dòng Tên tại Hà Nội ngang qua lòng yêu thương của Đức TGM, Đức cha phụ tá, quý cha và toàn thể cộng đoàn.

IMG_0196
IMG_0273
IMG_0281
IMG_0307
IMG_0324
IMG_0354

Trịnh Duy Suýt S.J

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top