Ngày 01/6: Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo

Bậc lễ: Nhớ

Màu phụng vụ: Đỏ

Tiểu sử: Thánh Giút-ti-nô – Tử đạo (+ khoảng năm 165)

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các thánh Chúa, và xin cho các ngài tồn tại muôn đời – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Giút-ti-nô tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Ðức Ki-tô nhờ suy tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Chúng con cầu xin…

(Bài đọc theo ngày)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Giút-ti-nô mạnh mẽ bênh vực mầu nhiệm thánh lễ này, xin Chúa cũng ban ơn trợ giúp chúng con cử hành mầu nhiệm này cho xứng đáng. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa được bánh bởi trời nuôi dưỡng xin cho chúng con biết nghe theo lời giáo huấn của thánh Giút-ti-nô tử đạo để không ngớt lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã thương ban. Chúng con cầu xin…

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top