Ngày 3/6: Thánh Phê-rô Đồng – Giáo hữu (1792-1862)

Ông Phê-rô Đồng sinh năm 1792, ở xứ Vực Đường tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình thường dân đạo đức.

Năm 18 tuổi, ông kết bạn, sinh được bốn người con. Gia đình êm ấm, trên thuận dưới hòa, cha mẹ con cái siêng năng đọc kinh tối sớm, dự thánh lễ, chịu các phép bí tích. Chẳng may bà vợ mất sớm, mình ông phải mang cả gánh nặng gia đình. Không nản, ông vui lòng nhận Thánh giá Chúa gửi đến, chăm lo giáo dục con cái trở thành những giáo hữu tốt, những người dân lương thiện.

Ông không giầu, nhưng lòng nhiệt thành, sốt sắng trổi vượt hơn mọi người, dân làng tín nhiệm bầu ông làm trùm họ. Trong chức vụ này ông cố gắng chu toàn phận sự, được mọi người mến phục.

Trừng trị những người đứng đầu

Cuộc bách hại đạo đã đến thời quyết liệt, ngày 25-11-1860, quan quân về vây làng Vực Đường bắt mọi người có đạo, tất cả già trẻ, nam nữ ra đình điểm mục, phải tra tấn đánh đập ép bỏ đạo, nhưng mọi người đồng tâm nhất trí cương quyết sống chết giữ vững Đức Tin. Thấy số giáo dân quá đông, giết không xuể, quan ra lệnh bắt tất cả những người đứng đầu trong làng, quan hy vọng trừng trị họ dân làng sẽ khiếp sợ.

Ông Phê-rô Đồng vào số những người bị bắt giải lên huyện Âu Thi. Đến nơi quan truyền ông đạp ảnh Thánh Giá, ông ung dung đáp: “Tôi thà chết, chẳng thà bỏ đạo”. Quan dỗ dành: “Ta cho phép ông chỉ cần ký giấy xuất giáo là đủ”. Ông cương quyết trả lời: “Như thế cũng là bỏ đạo, tôi không dám làm”.

Quan tức giận truyền đánh ông một trận đòn dữ tợn. Mấy hôm sau giải ông lên tỉnh Hưng Yên.

Các quan tỉnh lập tòa, đòi ông đến tra hỏi, vì ông cứ một mực nhất định không khoá quá, ông phải một trận đòn kinh khủng nữa, các quan muốn thử sức người chiến sĩ của Chúa Ki-tô, quân lính cắt nhau tha hồ đánh mặc sức, thịt rách, máu bắn tung lai láng cũng chưa tha, mãi cho đến lúc hai bên hông cạnh sườn đã nát như mà chúng hầu như không còn sức đánh nữa, chúng mới ngừng tay, những môn đệ Chúa vẫn một mực cương quyết: “Tôi thà chết, chẳng thà bỏ đạo”.

Chữ Hữu” thay chữ Tả

Quan truyền thích vào mặt ông hai chữ Tả đạo, ông không chịu mang chữ đó sợ làm ô danh Chúa, ông xóa chữ “Tả” thay chữ “Hữu” vào. Các quan tức giận lôi ra đánh đòn rồi lại thích chữ “Tả” vào để rồi lại bị xóa đi như trước. Lính tráng ngạc nhiên khâm phục trước cử chỉ anh hùng của ông, chúng bảo nhau: “Mặt ông ta như đá không biết đau đớn!” Họ nhầm, là con người, ông cũng cảm thấy đau đớn, nhưng khác hẳn mọi người ở điểm ông can đảm chịu vì danh Chúa Ki-tô. Trận đòn ác liệt lại tái diễn, lính căng nọc đến nỗi ông không thể cử động được, dưới trận mưa roi, chỉ nghe tiếng ông nói đi nói lại rằng: “Tôi không bỏ đạo, muốn làm gì thì làm”.

Mấy ngày sau, tấn bi kịch trên lại tái diễn lần thứ ba, để rồi các quan cũng chỉ thu được thất bại. Cuối cùng các quan tìm kế khác: bắt nhịn đói, may ra có thể lay chuyển nổi tấm lòng sắt đá của vị anh hùng tử đạo. Lệnh trên được thi hành triệt để. Tám ngày liền không một giọt nước, không một hạt cơm, ruột gan ông như cào cấu, thân xác hao mòn. Khi lính vào, ông đã nằm cứng đờ, họ đổ hộ cho ông tỉnh lại.

Thỉnh thoảng quan vào ngục thăm, khuyên ông bỏ đạo nhưng ông cương quyết thà chết chẳng thà bỏ đạo.

Ông hằng trông mong phúc tử đạo. Các con ông vẫn đến thăm, tiếp tế cho ông, có lần họ hỏi ông: “Ở đây có cha nào không?” “Bố đã được xưng tội chưa?” Ông cảm động nói: “Bố đã được xưng tội rồi, các con yên tâm, chịu khó giữ đạo”.

Thấy ông không chết rũ tù, quan toà kết án trảm quyết. Ông vui mừng dọn mình sốt sắng.

Tới pháp trường ông quỳ cầu nguyện, lần hạt, rồi ông xin với lý hình trước khi chém cho ông kêu ba lần tên cực trọng Giê-su. Tiếng “Giê-su” lần thứ ba vừa dứt, lý hình chém đầu ngay, đầu rơi, máu vọt lên rất cao rồi tỏa xuống như mưa sa.

Hôm ấy là ngày 2-6-1862, ông thọ 70 tuổi và bị bắt gần hai năm rưỡi.

Hai con gái ông là bà Ma-ri-a Tham và A-nê Ngọc nhận xác và đầu ông khâm liệm cẩn thận, đem táng ở Phố Lô, Hưng Yên. Sau cải táng đưa về xứ Vực Đường.

Ngày 29-4-1951, Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho ông Phê-rô Đồng và ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong lên bậc hiển thánh.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top