Ngày 6/6: Thánh Nô-bét-tô – Giám mục (1085-1134)

Lễ nhớ tùy chọn

St Norbert

1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ

Thánh Norbert được Đức Giáo Hoàng Honorius II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Magdebourg, nước Đức, năm 1126, và qua đời tại thành phố giáo phận ngày 6 tháng 6 năm 1134. Lễ nhớ ngài được đưa vào lịch Giáo triều Rôma năm 1620. Lễ này đề cao ngài là nhà cải cách kiệt xuất, đã đóng góp nhiều công sức vào cuộc canh tân Hội thánh ở thế kỷ XII, đặc biệt phục hồi phẩm chất chức vụ linh mục và trở nên vị Tông Đồ hoạt động cho công cuộc cải cách Grégoire.

Robert de Gennep sinh khoảng năm 1085 thuộc dòng dõi quí tộc Gennep, tại Xanten, là một thành phố nhỏ vùng Rhénane, gần Cologne. Ngài được vào cung phục vụ Đức Tổng giám mục Frédéric I vùng Cologne, sống một đời thế tục tại đó, rồi ngài được làm tuyên úy nhà nguyện của hoàng đế Henri V. Năm 31 tuổi, ngài được hoàng đế phái dự hội nghị Ratisbonne. Ngài cùng đi với hoàng đế đến Rôma để nhận bổng lộc của Hội thánh.

Nhân gặp một trận mưa bão đầy khiếp hãi, ngài đã ăn năn sám hối. Nhưng sự sám hối đó cũng là hoa quả của lòng chính trực trước các sự lạm dụng của hoàng đế. Viện phụ Biển Đức ở Siegbourg cũng hỗ trợ ngài trong việc hoán cải này. Năm 1115 ngài được Tổng giám mục Cologne phong chức linh mục, và tình nguyện đi đây đi đó hầu thuyết giảng về công cuộc cải cách Grégoire. Chính lúc ấy, giám mục thành Laon, là Barthélémy de Joux, trao cho ngài đảm trách tu viện các kinh sĩ triều, sống theo tu luật của thánh Augustin. Tại đây, ngài thành lập một Dòng mới – Dòng Prémontrés gần Laon. Đó là ngày lễ Giáng Sinh năm 1121.

Dù liên hệ mật thiết với thánh Bênađô, Dòng của ngài vẫn ít chịu ảnh hưởng tinh thần của các tu sĩ Xi-tô, nhưng lại chịu ảnh hưởng lối sống tu sĩ Biển Đức đang có ở Siebourg và lối sống ẩn tu của Ludolphe, người đồng hương của ngài, rất được ca tụng vào đầu thế kỷ XII.

Khi đến dự hội nghị của các vương quốc Kitô giáo, Norbert ngang qua Magdebourg. Nơi đây, dân chúng đang bất hòa về việc chọn Tổng giám mục, nên họ nhất trí bầu ngài. Ngài qua đời trong giáo phận của mình, sau khi đã gặp rất nhiều trở ngại trong công cuộc cải cách mà ngài muốn đem lại cho nước Đức.

2. Thông điệp và tính thời sự

Lời nguyện trong ngày lễ đề cao tinh thần cầu nguyện và lòng nhiệt thành của thánh Norbert, người mà Chúa ban cho Hội thánh để trở nên một vị “mục tử chân chính”. Chính trong giáo phận Magdebourg là pháo đài tiền tuyến của các nước Kitô giáo hướng về phía Đông mà thánh giám mục đã đóng một vai trò quyết định cho Giáo hội Đức. Sau đó, cũng nhờ các anh em tu sĩ truyền giáo Prémontrés, mà ngài đã rao giảng Tin Mừng trên đất ngoại giáo, cho đến bên kia bờ sông Elbe.

Norbert đã trao dự án canh tân hàng giáo sĩ cho Đức Giáo Hoàng Gelase II, khi ngài được gặp ở Provence. Tại Reims, theo lời đề nghị của Đức Tân Giáo Hoàng Calliste II, ngài quảng đại chấp nhận sẵn sàng phục vụ giám mục thành Laon để thực hiện cuộc cải cách Grégoire. Từ đó, ngài hăng say hoạt động để thu hồi tài sản của Hội thánh đã bị các lãnh chúa chiếm đoạt, và hơn nữa để giúp hàng giáo sĩ biết quí trọng việc định cư và sự độc thân. Ngài quan tâm đặc biệt đến sự thánh thiện của các linh mục. Ngài nói: “Ôi linh mục, người không thuộc về mình, bởi vì người là đầy tớ và thừa tác viên của Đức Kitô.”

Với Phản Giáo Hoàng Anaclet II, thánh Norbert cùng với mọi thành viên Dòng mình tuyên bố ủng hộ Tân Giáo Hoàng Innocent II, giống như ngày xưa, thánh Bênađô cũng bênh vực Hội thánh và Giáo Hoàng nhân danh Đan viện Clairvaux và Phêrô khả kính cũng thế, nhân danh Đan viện Cluny.

Theo tu luật Dòng thánh Augustin, Norbert đã thành công cách tài tình khi kết hợp lối sống đan sĩ chiêm niệm với đời sống hoạt động Tông Đồ. “Người chiêm ngắm và năng suy niệm những mầu nhiệm của Thiên Chúa, rồi can đảm truyền đạt những mầu nhiệm ấy” (Bài đọc – Kinh sách). Nghệ thuật ảnh tượng thường minh họa ngài, tay cầm mặt nhật: để nhấn mạnh rằng ngài rất coi trọng bí tích Thánh Thể. Ngài xứng đáng là Tông Đồ bênh vực sự hiện diện của Chúa Giêsu ngự trong hình bánh và rượu, khi mạnh mẽ chống lại lạc giáo của Bérenger de Tours (+1088), chỉ nhận bánh, rượu là hình ảnh tượng trưng cho Mình và Máu Thánh của Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể mà thôi.

Enzo Lodi

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top