Ngày 8/11: Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục (1790-1840)

Cha Phaolô Nguyễn Ngân sinh năm 1771 ở họ Cự Khanh thuộc xứ Kẻ Bền, tỉnh Thanh Hoá. Cha học chủng viện cùng với Cha Giuse Nguyễn Đình Nghi. Chịu chức linh mục rồi Cha được cử đi truyền giáo nhiều nơi; khi Cha làm Cha phó giúp Cha già Nghiêm là Cha xứ Phúc Nhạc, coi sóc họ Duyên Mậu và các họ chung quanh, Cha mắc bệnh nặng phải về Nhà Chung Vĩnh Trị uống thuốc bảy năm. Rồi Cha làm Cha phó xứ Trình Xuyên ba năm, sau đó làm Cha Phó xứ Kẻ Báng khoảng một năm, Cha bị bắt.

Tính nóng nảy

Đức Cha Giăng-tê (Du) khen Cha Ngân là người tốt, chịu khó làm các việc bậc mình, tuy có tính nóng nhưng sau đó phàn nàn trách mình ngay. Cha thường dặn người nhà rằng: “Khi chúng con thấy Cha đang cơn nóng, chúng con hãy tránh đi, khi nào Cha hết cơn nóng hãy về”. Tính Cha nhút nhát, khi nghe tin người nào bị bắt, phải tra tấn gông cùm, Cha kinh khiếp sợ hãi. Nghe biết quan quân sắp đến vây làng Cha đang ở, Cha giục người ta đưa Cha đi nơi khác. Trong lúc cấm đạo ngặt, các linh mục phải trốn tránh, nay đây mai đó, Cha Ngân lấy sự ấy làm khốn cực lắm. Cha phàn nàn thở than rằng: “Vua cấm đạo ngặt thế này, bổn đạo ít đến với các linh mục, các linh mục không đi làm phúc được, thiệt hại cho linh hồn người ta quá”. Cha được cử về làm Cha Phó xứ Kẻ Báng giúp Cha Nghi là bạn học, Cha mừng lắm, hai cha sống hoà thuận thân ái không làm mất lòng nhau bao giờ.

 Ba ngày đóng quân để lục soát dân

Một lý trưởng ngoại đạo quê ở miền bể phải giam ở Nam Định, ông muốn lập công đền tội thì xin với quan Tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh là người nổi tiếng ghét đạo đi do thám làng Kẻ Báng để bắt các đạo trưởng Tây và đạo trưởng Nam. Người ấy do thám làng Kê Báng ba tháng, khi biết chắc ở đây có chứa đạo trưởng và các đồ đạo, thì đưa quan quân đến vây làng Kẻ Báng.

Quan Trịnh Quang Khanh và quan Phủ Thiện Bổn đem một nghìn quân và rất đông dân hàng tổng đến vây làng Kẻ Báng trong ba ngày. Ngày thứ hai, đến quá trưa chúng bắt được Cha Ngân ẩn dưới hầm nhà ông Thọ. Cha Ngân và ông Thọ đang ẩn trong hầm lính lấy đòng đâm mọi nơi, Cha Ngân và ông Thọ sợ nó đâm chết nên lên khỏi hầm. Lính bắt cả hai người giải nộp cho quan ngay. Cha Ngân bị bắt thì trở nên can đảm, không còn sợ hãi như trước. Vừa ra khỏi hầm, lính hỏi dồn Cha: “Ông có phải là đạo trưởng Tây không?” Cha bảo: “Xem mặt ta thì biết, việc gì các anh phải hỏi; khi quan hỏi, ta sẽ nói, ta không nói với các anh”. Khi Cha Ngân bị giải đến chỗ quan đã thấy Cha Nghi đeo gông ở đấy. Quan truyền đóng gông Cha Ngân và ông Thọ.

Sau đó quan truyền cho lính phá phách cướp của làng Kẻ Báng. Thế là chúng reo hò tha hồ hoành hành cướp phá. Quan cho đóng gông ba cha, ông Thọ, Ông Cỏn, là chủ nhà chứa Cha Ngân và Cha Thịnh, hai mươi người làng Kẻ Báng giải về Nam Định, còn các người khác quan tha. Tối hôm ấy quan rút quân về Nam Định.

Từ khi Cha bị bắt đến khi phải xử

Cha Ngân bị bắt ngày 30-4 và phải giam ở Trại Lá cũng còn gọi là trại quan Thượng Nam Định. Một tháng sau là ngày 1-6 quan mới đòi Cha Nghi, Cha Ngân và Cha Thịnh ra công đường tra hỏi, nhưng chỉ hỏi qua mấy điều rồi cho về. Ngày 3-6 quan Trịnh Quang Khanh đích thân hỏi cung ba cha, và bắt phải khóa quá. Cha Nghi bao giờ cũng thưa thay mặt anh em. Còn Cha Ngân, trước kia rất sợ hình khổ, nhưng bây giờ Cha can đảm lạ thường, Cha không nói câu nào, yên lặng cầu nguyện, luôn tỏ thái độ hợp ý với Cha Nghi, dù quan bày những hình khổ ghê rợn ngay trước mặt, Cha cũng không nao núng.

 Cha phải đòi ra công đường nhiều lần như Cha Nghi, Cha Thịnh, phải phạt già hiệu hai lần, phải đánh đòn hai lần, một lần 40 roi, một lần 50 roi. Cha dũng cảm chịu mọi hình khổ không phàn nàn, Cha luôn nghĩ đến Chúa Kitô xưa đã phải chịu sỉ nhục, phải đánh đòn, Cha dâng mọi đau khổ Cha chịu cho các giáo hữu xứ Kẻ Báng, xin Chúa ban cho họ được vững vàng trong cơn thử thách nặng nề.

Khi ở tù, Cha được xưng tội nhiều lần và rước lễ một lần.

Các quan làm án Cha, đệ vào kinh, ngày 14-10 án trong kinh ra tới Nam Định. Biết tin ấy, Cha vui mừng dọn mình về đời sau. Ngày 15-10, quan Giám sát cưỡi voi cùng với 500 lính điệu Cha Nghi, Cha Ngân, Cha Thịnh ra pháp trường Bảy Mẫu. Khi Cha Ngân cầu nguyện xong, lính chém một nhát, đầu Cha rơi xuống và linh hồn Cha bay về nơi hạnh phúc không còn lo âu sợ hãi.

Mọi người xông vào thấm máu Cha để làm di tích. Thày Sự đem xác Cha về an táng ở làng Kẻ Báng.

Cha Phao-lô Nguyễn Ngân lĩnh ngành lá tử đạo ngày 15-10-1840, thọ 69 tuổi. Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho Cha ngày 27-5-1900. Dù yếu đuối chúng ta hãy bắt chước Cha Phao-lô Nguyễn Ngân, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho ta được ơn can đảm vững vàng khi gặp sự khó phần hồn phần xác.

Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn Cha lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top