Ngày 12/8: Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (Linh mục), thánh Antôn Nguyễn Đích (Giáo dân) và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (Lý trưởng) tử đạo

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính)

Màu phụng vụ: Đỏ

Tiểu sử: 

Ngày 12/8: Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm – Linh mục (1781-1838)

Ngày 12/8: Thánh Antôn Nguyễn Đích – Trùm Chánh (1769-1838)

Ngày 12/8: Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ – Lý Trưởng (1804-1838)

Ca nhập lễ

Linh hồn các Thánh, những Đấng đã theo chân Chúa Kitô, được vui mừng trên trời; và vì yêu mến Người, các ngài đã đổ máu mình ra, bởi thế các ngài luôn luôn hân hoan với Chúa Kitô.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, hằng năm Chúa ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm ngày các thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, Phêrô Nguyễn Đích, và Micae Nguyễn Huy Mỹ được diễm phúc cùng chịu đau khổ với Đức Kitô. Xin cho chúng con thêm phấn khởi vì được Chúa nhận lời là ban cho chúng con một niềm tin sắt đá như các ngài đã anh dũng tuyên xưng. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc

Phụng vụ Lời Chúa (Theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, chúng con dâng những lễ vật này để tưởng niệm các thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, Phêrô Nguyễn Đích, và Micae Nguyễn Huy Mỹ đã làm chứng cho Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và làm cho chúng con cũng trở thành những chứng nhân bất khuất khi phải tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời. Chúng con cầu xin…

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca ngợi, và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các ngài, đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa là Ðấng ban cho các ngài được cháy lửa đức tin, thôi thúc các ngài bền đỗ đến cùng, và ban tặng vinh thắng trong cuộc chiến của các ngài, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Các con đã kiên trì với Thầy trong cơn gian nan của Thầy, và Thầy sắp đặt Nước trời cho các con, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước Thầy.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho mầu nhiệm thập giá sáng chói cách lạ lùng trong cuộc đời các thánh tử đạo. Xin ban cho chúng con, vừa được hy lễ này bồi dưỡng, biết trọn niềm gắn bó cùng Chúa Kitô, và không ngừng hoạt động trong Hội Thánh cho anh em được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top