Ngày 13/1: Thánh Đa-minh Phạm Trọng Khảm – Chánh Án (1780-1859)

Ông Đa-minh Án Khảm sinh ở làng Quân Cống (Bùi Chu) tỉnh Nam Định. Ông là con ông bà ba Phiêu, một chức sắc khá giả trong làng. Ông Án Khảm đã được thừa kế tính quảng đại, tinh thần bác ái, ưa thích làm việc từ thiện của cha mẹ. Năm lên 18 tuổi, ông lập gia đình với một thiếu nữ đạo đức trong làng.

Lòng đạo đức và cách ăn ở của ông làm dân làng mến phục tín nhiệm, họ bầu ông làm Tiên chỉ và Trùm họ. Ông tận tâm lo công ích cho dân làng, ông tỏ ra là người biết điều khiển và cai trị. Ông luôn là gương mẫu trong mọi việc. Với con cháu ông lo liệu cho có danh phận trong làng, nhưng không bao giờ quên lãng phần hồn. Thời cấm cách, gia đình ông là nơi trú ẩn chắc chắn cho các Cha; chính Đức Cha Men-ki-ô Ga-xi-a Săm-pơ-đờ-rô[1] (Xuyên) đã ở nhà ông mấy ngày.

“Ai khóa quá sẽ bị loại ra khỏi làng”

Làng Quân Cống đang sống những ngày an vui, hòa thuận dưới quyền hướng dẫn khôn ngoan của ông Án Khảm, bỗng một hôm, vào tháng 6-1858, quan tổng đốc Nam Định chiếu theo sắc lệnh cấm đạo của nhà vua, đem quân về vây làng. Lệnh trước hết là các kỳ mục phải ra đình điểm danh. Sau đó quan bắt các ông phải bước qua ảnh Thánh Giá, lệnh vừa truyền ra đã có một kỳ mục sợ hãi bước qua Thánh giá đặt ở trước cửa. Chứng kiến cử chỉ nhát đảm đó, ông án Khảm mạnh bạo đứng lên tuyên bố: “Ai khoá quá sẽ bị loại ra khỏi làng”. Quan tổng đốc đùng đùng nổi giận quát tháo, nhưng ông Khảm bình tĩnh hiên ngang đưa ra những lời lẽ cứng cát khiến quan phải xấu hổ vì bị thua một người dân.

Sau cùng ông và bốn kỳ mục bất khẳng khóa quá phải trói giải về tỉnh.

Bị tống giam vào ngục, ở đây ông vui mừng gặp ông Giuse Cai Tả là bạn thân và ông Luca Cai Thìn là con trai.

Trước công đường, ông can đảm xưng Đức Tin, cương quyết không khóa quá. Khi ông Cai Tả và Cai Thìn bị tố cáo về tội phản quốc, ông dũng cảm phi bác những lời vu khống ấy, khiến mọi người dự phiên tòa đều hết lòng căm phẫn và tên vu khống bẽ mặt.

Trước đây ngục thất là nơi khóc than, rên xiết, thất vọng, chửi bới … Từ khi ông Án Khảm đến, ông đã biến thành một nhà nguyện, vang lên những tiếng đọc kinh, nhất là tràng kinh Mân Côi. Ông và các bạn tổ chức đọc kinh chung, xin Đức Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo giúp sức nhẫn nhục, bền chí, hy sinh.

Về thiên đàng ăn tết

Dưới những trận đòn ác liệt, những buổi tra tấn dã man, những lời chửi bới đe dọa, ông Án Khảm và các bạn không chút nao núng chỉ hiên ngang đáp lại: “Chúng tôi không bỏ đạo”. Rồi đến những lời dụ dỗ ngọt ngào, những hứa hẹn về hưởng ơn vua lộc nước cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Chúng tôi không bỏ đạo”, như một điệp khúc chiến thắng đối lại với mọi hoàn cảnh. Các ông ước mong chóng đến ngày được đổ máu làm chứng cho Chúa.

Cuối cùng các quan kết án ông Án Khảm phải xử giảo.  Ngày mong đợi đã đến vào buổi chiều ngày 13-1-1859. Đang đọc kinh, ông nhận được tin ngày mai sẽ bị xử cùng với ông Cai Thìn và Cai Tả. Ông vui mừng nhảy nhót như trẻ em và bảo con là ông Cai Thìn rằng: “Cha con mình năm nay được về thiên đàng ăn tết”. Thấy thế có người tưởng ông phát điên, ông trả lời: “Chết vì đạo là chết cho sự thật, là đi đúng đường ngay, có gì đáng buồn sao lại bảo là điên”.

Ông và các bạn sốt sắng dọn mình xưng tội với một cha đang phải giam trong ngục, còn bao nhiêu tiền bạc ông phân phát cho các bạn tù, nhất là những người túng thiếu.

Những đóa Mân Côi rắc trên đường về nơi vĩnh phúc

Một đêm hồi hộp chờ mong, vừa tảng sáng, ông Án Khảm, ông Cai Tả và ông Cai Thìn còn đang quỳ đọc kinh sáng, lính kéo đến điệu các ông đi xử. Trên con đường tới pháp trường, ba ông vui vẻ lần hạt Mân Côi, những lời kinh Kính Mừng Maria sốt sắng tha thiết vang lên đến tận pháp trường như những đoá hồng rắc trên đường về nơi vĩnh phúc, như khúc ca khải hoàn chiến thắng chỉ ngừng lại, khi linh hồn các ngài bay về cùng Thiên Chúa, nhưng dư âm còn vang dội trong tâm hồn những người dự cuộc xử cảm động ấy. Tới pháp trường, lính xô ngửa các ông ra, trói chân tay vào cọc, trong dây mây chập ba vào cổ. Tiếng chiêng lệnh nổi lên, họ xiết chặt hai đầu dây. Chưa chắc đã chết, lính lấy đuốc cháy đốt râu, tóc, dụi lửa vào xác các ông. Nhưng linh hồn các ông đã về trời, không còn cảm thấy đớn đau. Hôm ấy là ngày 14-11859.

Đến chiều, gia đình ông An Khảm đưa xác ông và ông Cai Thìn về Quần Cống, táng trong vườn nhà. Hài cốt ông hiện nay để ở nhà thờ Quần Cống.

Ngày 29-4-1951, Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho ông Đa-minh Án Khảm, và ngày 19-61988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn ông lên bậc hiển thánh.                                        


[1] Melchior Garcia Sampedro.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top