Ngày 15/7: Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục (1766-1838)

Cha Phê-rô Nguyễn Bá Tuần sinh năm 1766 đời vua Lê Hiến Tông ở làng Ngọc Đồng tỉnh Hưng Yên.

Dâng mình cho Chúa từ nhỏ, cậu Tuần chăm chỉ học tập, lại có trí thông minh, cậu được vào học thần học nhưng vừa bắt đầu vào trường thì vua Cảnh Thịnh ra sắc chỉ cấm đạo, nhà trường phải giải tán. Thày Phê-rô Tuần đi giúp Cha chính Ga-tin-pa[1] (Hoa), ẩn lánh nơi nọ nơi kia cho đến năm 1802 khi vua Gia Long lên ngôi.

Giáo Hội được bình an, chủng viện được tái lập, thày Tuần là một trong những chủng sinh đầu tiên được gọi về tiếp tục học. Thày miệt mài học tập và năm 1807, thày được chịu chức linh mục. Rồi trong 31 năm thi hành chức vụ, Cha đã thu được nhiều kết quả thiêng liêng tốt đẹp.

Triều thiên tử đạo là phần thưởng của đức bác ái cao cả

Năm 1838 là thời kỳ cấm đạo gay gắt nhất trong đời vua Minh Mệnh, Cha Tuần đang coi xứ Lác môn. Khi ấy Cha Phéc-năng-đê[2] (Hiền) là Cha Chính địa phận Trung phải bỏ chủng viện về ở ẩn ở họ Cồn Liêu thuộc xứ Lác Môn, bổn đạo ở đây sợ quan biết đến vây bắt, làng sẽ phải khốn khó. Nghe tin ấy Cha Tuần đến can thiệp vì Cha Chính đang mắc bệnh nặng không thể đi được, nên bổn đạo phải ép tình bằng lòng. Cha Tuần thấy hoàn cảnh nguy nan của Cha Chính như vậy, không nỡ bỏ rơi, Cha nhất định ở lại săn sóc giúp đỡ, không sợ hiểm nguy đến mạng sống. Hành động bác ái cao cả ấy đã mang lại cho vị linh mục tuổi tác này triều thiên tử đạo vinh quang. Sau hai ngày ở Cồn Liêu quan quân lùng bắt dữ dội, Cha Tuần phải đưa Cha Chính sang đất Kim Sơn (Phát Diệm ngày nay) thuộc địa phận Tây Ký. Quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh biết tin, báo cho các quan tỉnh Ninh Bình truy nã.

Danh lợi làm mù quáng lòng người

Thấy tình thể không ổn, giáo dân vội đưa hai Cha xuống thuyền đến một nơi bùn lầy nước đọng, hôi thối nồng nực, ruồi muỗi như trấu, thiếu thốn mọi sự. Vài ngày sau cha xứ Kim Sơn biết tin đến tìm cách giúp đỡ hai Cha. Vậy ở Kim Sơn có ông Bát Biên là người ngoại đạo, rất thân thiết với cha xứ, ông đã chịu ơn cha nhiều, cha tin cậy ông nên gửi Cha Chính Phéc-năng-đê và Cha Tuần ẩn ở nhà ông. Ông Bát Biên vui vẻ nhận lời, trong tám ngày đối xử với hai Cha rất tử tế, nhưng sau đó vì ham danh lợi, ông đã đổi lòng nộp hai tông đồ của Chúa.

Ông báo quan Huyện đem lính đến chờ sẵn ở một khúc sông vùng Quy Hậu, rồi ông về nói với hai Cha rằng: “Quan quân đã biết tin hai Cha đang ẩn ở đây, nên sắp vây làng, con xin đem hai Cha đi nơi khác an toàn chắc chắn hơn, con xin đón Cha Chính đi trước”. Ông mời Cha Chính xuống thuyền nhỏ, chở đến nơi đã hẹn sẵn nộp cho quan và về đưa nốt Cha Tuần đến, hôm ấy là ngày 18-6-1838.

Đổ máu làm chứng đạo thật

Trước hết hai Cha phải giải lên tỉnh Ninh Bình và ngày 22-6 giải tới Nam Định. Cha Tuần bị tra hỏi về lý lịch, hoạt động, nhất là về các đạo trưởng ngoại quốc. Cha hiên ngang xưng mình là đạo trưởng, cương quyết không khai lời nào làm hại người khác.

Quan bảo Cha: “Ông già rồi, không chịu nổi cực hình đâu, hãy khóa quá, tôi sẽ tha cho ông ngay; nếu không nghe, ông sẽ phải chết”. Cha đáp: “Thưa quan, tôi đã 72 tuổi rồi, tôi già yếu thật nhưng Chúa sẽ ban sức mạnh cho tôi. Chúa là sức mạnh của tôi, tôi không sợ gì, tôi không bao giờ khóa quá, tôi muốn chết vì Chúa tôi”.

Cha vừa nói xong, một giáo dân nghe quan dọa nạt, dại dột dám đạp ảnh Thánh Giá, quan khen người ấy và truyền lính tháo gông xiềng cho ông, rồi quay về phía Cha bảo: “Đấy ông xem, người này khôn ngoan chỉ bước mấy bước là thoát cực hình, thoát chết. Còn ông ngoan cố thì dại dột dường nào, cứ phải mang gông rồi chịu cực hình”.

Cha Tuần đau đớn vì giáo dân hèn nhát, nhưng Cha không hề nao núng, Cha lại còn tỏ ra hiên ngang dũng cảm hơn như để bù lại tội phản bội của con chiên mình, Cha nói rằng: “Xin quan biết cho không bao giờ tôi đạp ảnh Chúa tôi thờ, tôi hằng mong đến ngày giờ được đổ máu mình ra làm chứng đạo tôi thờ, đạo mà đang cấm cách đây là đạo thật. Tôi không dại như người này đâu, tôi muốn theo gương hai Đức Cha của tôi”. Khi ấy ngoài Cha Chính ra, còn có Đức Cha Đen-ga đô (Y) và Đức Cha Hê-na-rét[3] (Minh) là Đức Cha Phó cũng bị bắt giam.

Không kể gì đến luật nước

Luật nước cấm không được tra tấn, xử tử những người đã qua 60 tuổi, nhưng đối với đạo trưởng, các quan xét gì đến luật, Cha Tuần đã 72 tuổi vẫn phải đánh đập dã man và bị kết án tử hình.

Ngày 16-7 vua Minh Mệnh châu phê án Cha Phê-rô Tuần, ngày 18-7, án tới Nam Định, nhưng ba ngày trước, ngày 6-7-1838, Chúa thấy Cha Tuần đã dư đầy công phúc, Chúa đã gọi Cha về trời hưởng hạnh phúc vĩnh cửu: Cha chết rũ tù, trong gông cùm xiềng xích.

Tra tấn, đói khát, bệnh tật, gông cùm, xiềng xích đã kết liễu cuộc đời trần thế của môn đệ Chúa Kitô. Thi hài Cha không bị đem ra pháp trường để chịu chém như thi hài Đức Cha Y, nhưng cũng phải đưa ra chôn ở đấy, các giáo hữu phải tốn rất nhiều tiền mới được để xác Cha vào quan tài. Về sau họ lấy trộm xác Cha đưa về táng ở nhà thờ Ngọc Đồng là quê hương Cha.

Cha Phê-rô Nguyễn Bá Tuần được Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc ngày 27-5-1900 và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II phong hiển thánh ngày 19 6-1988.

Hiện nay hài cốt Cha để dưới bàn thờ làng Ngọc Đồng di cư vào xứ An Lạc (miền Nam), ở đây Cha đã làm nhiều phép lạ cứu giúp những người gặp gian nan khốn khổ đến kêu cầu Cha. Làng Ngọc Đồng dựng một đài kỷ niệm có khắc bài thơ sau này:

Đài kỷ niệm kính mừng Cha thánh,
Phê-rô Tuần quê chính bản hương
Tên cũ xưa là xã Ngọc Đường,
Người đức hạnh danh phương quý báu,
Sinh một nghìn bảy trăm sáu sáu,
Nết ôn hòa trung hậu hiền lương,
Sau dâng mình vào chốn tu đường,
Rồi luyện lọc công trường chuyên dạy,
Năm một ngàn tám trăm lễ bảy,
Chức linh mục năm ấy thụ phong
Việc chăn chiến gắng sức ra công,
Sinh nhiều ích cho trong địa phận,
Khi cấm đạo người cùng thắng trận,
Bao khổ hình coi vẫn như không,
Chỉ một lòng sốt mến cậy trông,
Vui quyết thắng toàn công tử đạo,
Nguồn ơn phúc gương treo sáng tạo,
Nơi Thánh Tòa truy báo tặng phong,
Nay toàn dân bản quân Ngọc Đồng,
Xây đài kính hợp lòng cung mến,
Xin Cha Thánh hằng ngày thương đến,
Cầu cho dân nhật tiến bình an,
Ở đời này giữ đạo chu toàn,
Sau được phúc chu toàn vui vẻ,
Cùng Cha Thánh hợp đồng nhất thể,
Rất vui mừng không kể cho cùng,
Bấy nhiều lời dân xã Ngọc Đồng
Cùng dâng kính hợp đồng cảm tạ.

Toàn dân xã Ngọc Đồng thượng hạ lão đồng
nam nữ cùng kính lạy.


[1] Gatillpa.

[2] Fernandez.

[3] Hénares.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top