Ngày 18/9: Thánh Đa-minh Trạch – Linh mục (1772-1840)

Cha Đa-minh Trạch sinh năm 1782 ở làng Ngoại Bối, tỉnh Nam Định. Cha dâng mình cho Chúa từ khi còn nhỏ. Cha lợi dụng ơn Chúa ban từng giây từng phút nên Cha nổi tiếng là người hiền lành nhân đức. Học xong thần học, Cha được thụ phong linh mục năm 30 tuổi và ngày 3-6-1825 một ơn trọng nữa là Cha được tuyên khấn trọng thể trong dòng Thánh Đa-minh.

Một linh mục ốm đau vẫn lo chu toàn nhiệm vụ

Chúa đã ban cho Cha một Thánh giá Cha phải vác đến chết, đó là bệnh phổi. Thời ấy bệnh phổi là bệnh nan trị. Chúng ta thử nghĩ đến cảnh một linh mục mắc bệnh phổi phải trốn ẩn nay đây mai đó, thiếu mọi tiện nghi bảo vệ sức khoẻ thì vất vả biết bao! Hơn nữa Cha lại siêng năng coi sóc linh hồn người ta, giảng giải, khuyên bảo, làm các phép Bí tích, chu toàn đầy đủ việc bổn phận thì sự hy sinh của Cha lớn lao chừng nào. Như thế Cha chưa lấy làm đủ, Cha còn hãm mình ép xác để cầu nguyện cho con chiên và xin Chúa ban ơn can đảm trong thời cấm cách. Cha luôn luôn làm gương sáng về các nhân đức, không nghĩ đến sức khỏe ngày một suy yếu nhưng chỉ lo việc cứu rỗi linh hồn người ta.

Các nhân chứng trong dịp phong chân phúc cho Cha đều khen Cha là người siêng năng giữ luật phép nhiệm nhặt.

Cha được cử coi xứ Quần Cống, rồi xứ Lạc Thủy. Khi cấm đạo ngặt Cha bị các người ngoại ở làng Ngọc Cục bắt, nhưng bổn đạo nộp 200 quan tiền thì được tha, vì thế Cha không ở xứ Lục Thuỷ thượng phải xuống ẩn ở nhà ông lang Thiện ở thôn Bắc làng Trà Lũ, sau bị lộ lại phải xuống ở nhà ông Trùm Bảo cũng ở làng này.

 Bị bắt lần thứ hai

Năm sau Cha đi thăm Cha Vinh ở trại Ngưỡng Nhân, chẳng may ngày hôm sau ông Tổng Nhật đem người đến vây trại để bắt các đạo trưởng; Cha chạy thoát sang trại Tứ Liên nhưng đến cánh đồng Hoành Tam, Cha bị bắt và phải giải về huyện Xuân Trường. Quan truyền nọc Cha dưới đất hơn một tiếng đồng hồ, rồi giam ở phủ. Trong trại ấy có nhiều giáo hữu cũng bị bắt giam, thấy Cha đến họ mừng lắm vì có linh mục giải tội và nâng đỡ họ giữ vững đức tin. Dù ốm yếu, cực khổ, Cha gắng sức giải tội, khuyên bảo họ vững vàng chịu khó vì đạo, đừng bao giờ cả lòng bỏ đạo vì là tội rất nặng. Cha còn rảnh lúc nào là đọc kinh nguyện ngắm, lúc nào cũng vui tươi. Cha thường nói: “Phần xác tôi yếu đuối bệnh tật, nhưng bị bắt vì đạo tôi không sợ cũng không phàn nàn”.

 Hôn kính Thánh giá trước công đường Nam Định

Sau Cha bị giải lên Nam Định và phải giam vào ngục ngay. Khi ấy bệnh Cha đang thời kỳ nặng, cộng thêm vào các khổ hình trong tù giày vò làm khốn thân xác Cha, nhưng lòng Cha còn cay cực hơn nữa vì thấy có nhiều người xuất giáo, Cha càng siêng năng đọc kinh lần hạt nguyện ngắm xin Chúa tha thứ cho họ, xin Chúa thương đổ ơn sức mạnh xuống cho họ. Cha an ủi bổn đạo bị bắt, Cha thường bảo họ rằng: “Chúng con phải cầu nguyện luôn kẻo sa chước cám dỗ, chúng con phải kêu xin Chúa vì không có Chúa chúng con không làm được việc gì”.

Lần thứ nhất khi phải ra công đường, trước mặt quan Trịnh quang Khanh, Cha trả lời các câu hỏi cách can đảm hiên ngang. Lần thứ hai Cha lại nói năng mạnh bạo cứng cỏi khiến quan tức giận, vẻ mặt hầm hầm dữ tợn, ai trông thấy cũng khiếp sợ. Quan bảo Cha Trạch: “Mày có xem thấy gì không? Đây Thánh giá hãy đạp đi, khóa quá đi, nếu không sẽ phải chết”. Cha Trạch nghiêm trang tiến gần Thánh giá, trịnh trọng cầm lên hôn kính rồi quay lại nói với các quan rằng: “Thưa các quan, Thánh giá này là hình Thánh giá xưa Chúa tôi đã chịu chết để cứu loài người, đây là biểu hiệu của đạo Thiên Chúa. Nếu các quan muốn sống đời đời, các quan cũng phải thờ lạy Thánh giá này. Tôi thà chết nghìn lần chẳng thà khóa quá”. Cha vừa nói dứt lời, quan Trịnh Quang Khanh tức giận nổi hung, xuống tát vào mặt Cha, đấm đá làm khổ Cha, lại sai lính cầm hai đầu gông khiêng Cha qua ảnh, Cha co chân lên, dù lính lấy roi quất tới tấp vào chân Cha, cũng không thể nào làm chân Cha chạm đến ảnh.

Lần khác quan lại gọi Cha lên công đường dỗ ngọt: “Ông khóa quá đi sẽ được về bình an”. Cha thưa: “Tôi chỉ muốn chết vì Chúa tôi”. Các quan thấy Cha vững vàng, không còn tìm cách nào làm Cha sờn lòng nản chí, thì làm án trảm quyết rồi đệ vào kinh.

Đến ngày 18-9-1840 có chiếu chỉ vua Minh Mệnh truyền xử trảm quyết. Quan lại gọi Cha lên bảo rằng: “Đã có án vua xử trảm quyết ông, nhưng nếu ông khóa quá, cũng chưa muộn, ta sẽ tâu vua tha chết cho”. Cha đáp: “Thưa quan lớn, Chúa chúng tôi thờ đã phán rằng: Phúc cho những ai bị bắt bớ vì Ta, vì Nước Trời là của họ, vậy tôi được phúc trọng này lẽ nào tôi lại bỏ qua, vua đã truyền chém tôi, tôi vui lòng chết vì Chúa tôi, tôi không khóa quá”. Khi lính đến điệu Cha, Cha vui vẻ từ giã Cha Ngân và Cha Nghi đang phải giam ở đấy rằng: “Các Cha nghỉ lại bình an, con đi lĩnh phần thưởng trước, ít nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên Nước Trời.

Vị chứng nhân của Chúa thân hình gầy yếu, nét mặt hốc hác nhưng vui tươi tiến ra pháp trường Bảy Mẫu như người lính chiến thắng trở về.

Tới nơi xử, Cha quỳ gối ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Hồi chiêng lệnh vừa nổi lên, lính chém đầu Cha, linh hồn Cha bay về nơi vĩnh phúc muôn đời.

Bổn đạo xông vào thấm máu Cha. Người ta lấy xác và đầu bỏ vào áo quan, táng ngay ở nơi xử. Năm sau đem xác Cha về táng ở đất nhà trường họ Lục thuỷ Hạ.

Cha Đa-minh Trạch được phúc tử đạo năm 1840, thọ 47 tuổi. Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho Cha ngày 27-5-1900. Chúng ta hãy xin chân phúc Đa-minh Trạch giúp chúng ta dù ốm đau hay gặp sự khốn khó gian nan cũng cố chu toàn việc bổn phận Chuá đã giao phó cho chúng ta.

Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn Cha lên bậc hiển Thánh ngày 19-6-1988. 

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top