Ngày 20/11: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837)

Bậc lễ: Nhớ (hoặc Kính)

Màu phụng vụ: Đỏ

Tiểu sử: Ngày 20/11: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy Giảng (1803-1837)

Ca nhập lễ

Vị thánh này đã chiến đấu đến chết vì lề luật Chúa, và không sợ hãi lời đe doạ của những kẻ gian ác, vì người đã được xây dựng trên tảng đá vững chắc.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã cho thánh tử đạo Phanxicô Xavier Nguyễn Cần vượt qua bao nhiêu cực hình đau đớn. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày chiến thắng của người, chúng con nài xin Chúa ban ơn trợ giúp khiến ba thù, dầu gian ngoa quỷ quyệt, cũng không sao thắng nổi chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc

Phụng vụ Lời Chúa (Theo ngày trong tuần)

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân phúc mà thánh hóa những lễ vật này và xin đốt lên trong lòng chúng con chính ngọn lửa yêu mến xưa đã làm cho thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần lướt thắng mọi cực hình thể xác để trung thành với Chúa mãi đến cùng. Chúng con cầu xin…

Hoặc:

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần tử đạo. Ước chi của lễ này cũng được Chúa coi trọng như xưa Chúa đã từng coi trọng cái chết của thánh nhân. Chúng con cầu xin…

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Ðức Kitô, máu của thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần tử đạo đã đổ ra bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa, qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con.

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với Mình và Máu Ðức Kitô. Ước gì chúng con nhờ đó mà tìm được sức mạnh tinh thần xưa đã làm cho thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần tử đạo thắng mọi gian khổ để trung thành với Chúa mãi đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cầu xin…

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Lên đầu trang