Ngày 21/6: Thánh Lu-i Gông-da-ga

Bậc lễ: nhớ

Màu phụng vụ: Trắng

Tiểu sử: Ngày 21/6: Thánh Lu-i Gonzaga, Tu sĩ (1568-1591)

Ca nhập lễ

Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của tôi; chính Ngài nắm giữ phần gia nghiệp ấy cho tôi. Giây thừng đã rơi xuống cho tôi nhằm chỗ tốt; và phần gia nghiệp khiến tôi rất hài lòng.

Bài đọc

Phụng vụ Lời Chúa – (theo ngày trong tuần)

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, là Ðấng ban phát mọi ơn thiêng, Chúa đã cho thánh Lu-y Gon-da-ga vừa sống một cuộc đời trong trắng, lại vừa biết hi sinh hãm mình. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân. Xin Chúa dủ lòng thương nâng đỡ, để chúng con, dầu không được trong trắng như người, cũng biết noi gương người mà hãm mình đền tội. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc áo cưới đi dự tiệc nước trời theo gương thánh Lu-y, hầu chúng con được dồi dào ân sủng Chúa nhờ tham dự vào tiệc thánh này. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Thầy bảo thật các con: các con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, các con sẽ được gấp trăm, và được sống đời đời.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bánh thánh thần để nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con lấy cuộc đời trong sáng của mình để phụng sự Chúa, và cũng biết noi gương thánh Lu-y luôn sống trong tâm tình tri ân cảm tạ. Chúng con cầu xin…

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top