Ngày 24/06 – Lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Bậc lễ: Trọng

Màu phụng vụ: Trắng

Lịch sử ngày lễ: Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã quả quyết” Trong số những người nam được sinh ra từ người nữ, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả Thánh nhân là người thứ hai được khỏi tội tổ tông trong lòng mẹ sau Đức Maria. Ngài được trao sứ vụ sửa soạn cho Đấng Cứu Thế đến. Ngài đã nhiệt thành với sứ mệnh ấy cách trọn hảo, tự nhận mình chỉ là “tiếng kêu trong hoang địa”, là người đi trước để sửa đường cho Đấng sẽ đến sau.

Thánh nhân là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, nhưng lại là gạch nối với Tân Ước. Vai trò của thánh nhân thật quan trọng nên Hội Thánh đã dành cho thánh nhân một chỗ đứng đặc biệt, chỉ có mình thánh nhân là có lễ vọng sinh nhật sau Chúa Giêsu. Trong ngày mừng kính thánh Gioan Tiền Hô ra đời chúng ta hiệp cùng Hội Thánh trong Thánh Lễ này, để ca ngợi tình thương của Chúa.

Để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh chúng ta cùng thành tâm hối lỗi    

Ca nhập lễ

Trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, và nhiều người sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin rộng ban cho con cái Chúa được biết theo lời thánh Gio-an Tiền Hô kêu mời để tiến bước trên con đường cứu độ và chắc chắn gặp được Vị Cứu Tinh thánh nhân đã tiên báo, là Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Gr 1, 4-10

“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”. Và tôi đã thưa lại: “A, a, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu có biết ăn nói, vì con còn con nít”.

Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi đừng nói: “Con là con nít”, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ Ta sẽ sai ngươi đi, ngươi sẽ nói mọi điều Ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì Ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi”. Chúa phán như thế.

Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: “Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Ðây hôm nay Ta ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17

Ðáp: Từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con (c. 6b).

Xướng: Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con; xin ghé tai về bên con và giải cứu.

Xướng: Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến lũy vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. 

Xướng: Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu con, Chúa là Ðấng bảo vệ con; con đã luôn luôn trông cậy vào Chúa. 

Xướng: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài.

Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 8-12

“Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em yêu mến Chúa Giêsu Kitô, dù không thấy Người, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Người, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào, hoặc hoàn cảnh nào Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em, trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 7; Lc 1, 17

Alleluia, alleluia! – Ông đến để chứng minh về sự sáng; để chuẩn bị cho Chúa một dân tộc hoàn hảo. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 5-17

“Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: “Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thánh Gioan Tẩy Giả là người có sứ mệnh chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Hân hoan mừng ngày vọng sinh nhật của vị Tiền Hô, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Từ trong thai mẫu Chúa là Đấng bảo vệ tôi”. – Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội Thánh, luôn ý thức sâu xa hồng ân được Chúa tuyển chọn, để can đảm dấn bước trên đường thánh thiện, nhờ đó sẽ nên chứng nhân sống động cho Thiên Chúa.

2. “Trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa”, – Xin cho các trẻ em trên thế giới, được hưởng một nền giáo dục yêu thương, để tuổi thơ của các em xứng đáng thông phần Nước Trời ngay tại thế.

3. “Nhiều người sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra”. – Xin cho mọi thành phần dân Chúa, dù sông trong hoàn cảnh nào, đều là niềm vui cho người khác qua giao tiếp gặp gỡ, để mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô nơi họ.

4. “Trẻ này sẽ đi trước Chúa, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng”. – Xin cho các anh chị em đang làm công tác tông đồ giáo dân trong giáo xứ chúng ta, luôn kiên trì nhẫn nại và khiêm tốn, giầu lòng quảng đại hi sinh, để ngày càng chiếu sáng hơn hình ảnh Đức Kitô.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thực hiện những việc kỳ diệu nơi Thánh Gioan Tẩy giả. Xin nhận lời cầu nguyện chúng con vừa dâng, giúp chúng con luôn sống khiêm tốn, hầu dọn đường cho nhiều người nhận biết Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa nhân từ, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng trong đại lễ mừng thánh Gio-an Tẩy Giả, và xin cho chúng con biết trọn đời hiến thân phục vụ theo tinh thần hiến tế của Ðức Kitô. Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời tiền tụng 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh Gioan Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặt biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi Ðấng Cứu Ðộ trần gian ngự đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Ðức Kitô là Chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Gio-đan, Người đã làm phép rửa cho Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hoá mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Ðức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, vì Người đã thăm viếng và cứu chuộc dân Người.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa được rước Mình và Máu Thánh Ðức Kitô. Xin nhận lời thánh Gio-an Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng con hưởng nhờ ơn thứ tha của Con Một Chúa, Ðấng thuở xưa thánh nhân đã giới thiệu là Chiên Thiên Chúa đến xoá bỏ tội trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

Nghĩ về ơn gọi – Lễ vọng sinh nhật Gioan Tẩy Giả – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top