Ngày 24/7: Thánh Giuse Ferandez Hiền – Linh mục (1775-1838)

Cha Giu-se Phéc-năng-đê sinh năm 1775 ở làng Biêng-tô-xa (Bientoca), địa phận A-vi-la (Avila), tỉnh Va-đa-ru-li (Vadaruli) trong nước Tây Ban Nha. Người dâng mình cho Chúa từ khi còn ít tuổi, người vào dòng Thánh Đa-minh ở thành Va-đa-ru-li. Khi người đã được khấn trọng thể trong dòng, người lại tiếp tục học để chịu chức linh mục. Vì người hết lòng kính mến Chúa và thương linh hồn người ta nhất là linh hồn các dân ngoại, nên khi đã chịu chức linh mục, người xin phép Bề Trên đi giảng đạo. Năm 1809, người được cử sang giảng đạo ở miền Bắc nước Việt Nam.

Chặng đường bộ gian khổ từ miền Nam đến miền Bắc

Năm ấy người sang Ma-cao, năm sau đáp tàu đến cửa Thuận An, định theo đường thủy ra Bắc nhưng có bão, người phải lên đất, mà dù đường từ miền Nam ra Bắc xa xôi vất vả, người cũng đi bộ. Đến nơi người ngã bệnh nặng, ít lâu sau Chúa thương người khỏe mạnh lại và làm nhiều việc tông đồ mở nước Chúa trong 32 năm.

Khi ấy là đời vua Gia Long, việc giảng đạo được tự do dễ dàng, nhiều người tin theo đạo. Cha Phéc-năng-đê học tiếng Việt rất nhanh, nhiệt thành giúp các linh hồn. Cha hiền lành nên có sức thu phục lòng người và ai cũng yêu mến Cha, người ngoại trở lại rất đông, Cha có công lập ấp Xuân Dục theo đạo toàn tòng. Cha coi sóc xứ Kiên Lao lâu năm, làm giám đốc đại chủng viện, sau lại làm giám đốc chủng viện Ninh Cường, ở đây Cha bị bệnh kiết lỵ nặng tưởng chết. Vừa khỏi bệnh, Cha được tin Đức cha Đen-ga-đô (Y) đã phải bắt ở làng Kiên Lao, năm ấy là năm 1838. Khi ấy Hội Đồng dòng ở Ma-ni-la bầu Cha làm Bề trên dòng ở địa phận Đông, nhưng Cha không thi hành được nhiệm vụ vì đang trong cơn cấm đạo ngặt.

Biết đi đâu?

Theo lệnh vua, các quan truy nã các giáo sĩ, bổn đạo rất lo sợ vì nếu bắt được Cha ở đây cả làng sẽ phải khốn, nên họ xin Cha đi nơi khác, Cha còn chưa biết sẽ đi đâu, nhưng họ giục quá, Cha phải đến ẩn ở làng Quần Anh gần đấy. Nhưng làng này cũng sợ, họ từ chối không cho Cha ở dù Cha đã nói với họ Cha đang yếu không thể đi xa hơn, hai thày theo Cha cố gắng khuyên nhưng vì sợ quá, mọi lý lẽ đối với họ đều vô ích. May có Cha Tuần coi xứ Lác Môn nghe tin đến cạn thiệp, nể lời Cha họ chỉ bằng lòng cho Cha Phéc-năng-đê ở hai ngày. Cha Tuần thấy Cha ốm đau, khổ sở thì nhất định ở lại giúp, dù gặp khó nguy nào cũng không bỏ, vì đức ái cao vời ấy Chúa đã ban cho Cha Tuần một ơn rất trọng là được phúc tử đạo. Từ đây hai cha cùng sống những ngày vất vả, trốn tránh, để đến một ngày kia cùng bị bắt và cùng chết với nhau.

Tình hình bắt bớ ở địa phận Đông rất gay gắt, nên hai Cha sang địa phận Tây ký. Bổn đạo Kim Sơn nhận giấu hai cha, nhưng 10 ngày sau quan Tổng Đốc Nam Định biết Cha Phéc-năng-đê trốn sang tỉnh Ninh Bình, thì tư giấy xin quan tỉnh bên ấy bắt. Biết tin, bổn đạo sợ hãi, đưa hai cha xuống thuyền nhỏ giấu vào một ao gần đấy, hai cha rất khổ cực vì thuyền chật lại trời giữa mùa hè nóng bức.

Tiền bạc chức quyền làm lung lay lòng người

Cha xứ ở đấy nghe tin hai cha phải khốn khó thể ấy thì lo liệu gửi hai Cha đến một nơi chắc chắn là nhà ông Bát Biên ở làng Quy Hậu. Ông này là người ngoại, là đàn anh trong làng. Ông lại đã chịu ơn Cha xứ nhiều nên Cha xứ tin tưởng ông. Ông bằng lòng đón hai Cha về nhà, xử lịch sự hẳn hoi. Nhưng mới được 8 ngày, bị lòng tham tiền bạc chức quyền thúc đẩy, ông đi tố giác quan, hẹn ngày và nơi để nộp hai cha.

Ông giả như có lòng thương nói với hai cha rằng: “Có tin quan đã biết hai cha ở đây và đang lùng bắt nên con phải đưa hai cha đi nơi khác chắc chắn hơn, con xin đưa Cha Chính đi trước rồi về đưa cha già đi sau”.

Hai Cha tin thật. Ông đưa Cha Phéc-năng-đê xuống thuyền cùng với hai thày giúp người. Đến nơi hẹn, quan và lính đã chờ sẵn, rồi ông về đưa nốt Cha Tuần đến nộp cho quan.

Hôm sau hai cha phải giải về tỉnh Ninh Bình rồi giải sang tỉnh Nam Định. Cha Phéc-năng-đê bị nhốt trong cũi như tướng giặc. Cha rất khổ nhưng may có anh Giu-se Thái cho lính tiền để mang thức ăn đến cho Cha. Cha đã già lại phải bắt bớ giam cầm nên mắc bệnh nặng, bị bất toại không thể tự mình ăn uống được, có một người giàu đưa tiền cho lính xin vào giúp đỡ Cha hàng ngày.

Sức mạnh tinh thần trong thân xác yếu đuối

Cha phải ra trước công đường nhiều lần. Các quan bắt Cha phải khai tên và nơi ở của các đấng giảng đạo, và ép Cha bỏ đạo. Các quan thấy Cha già yếu tưởng Cha sẽ dễ dàng theo ý họ, ngờ đâu trong thân xác yếu đuối ấy chứa đựng một sức mạnh tinh thần không có gì có thể lay chuyển nổi. Cha không khai điều gì có hại cho kẻ khác, Cha nói với các quan cách khôn ngoan, khi họ hỏi việc gì mà Cha không muốn trả lời, Cha nói tiếng Tây Ban Nha và Cha thường nói với các quan rằng: “Tôi là đạo trưởng đã sang nước này giảng đạo, tôi giữ đạo cho đến chết và sẵn lòng chết vì đạo”.

Sau cùng các quan kết án Cha phải trảm quyết vì là đạo trưởng đạo Gia-tô, đã giảng đạo này 30 năm và làm cho nhiều người theo đạo ấy.

Ngày 23-7, sắc vua châu phê ra tới Nam Định. Ngày hôm sau trước khi xử, các quan gọi Cha lên công đường khuyên Cha nếu muốn sống hãy khóa quá sẽ được tha ngay, nếu không sẽ phải chết. Nghe các quan nói Cha tỏ vẻ ghê sợ thưa rằng: “Tôi thà chết chẳng thà phạm tội trọng ấy”.

Đoàn áp giải tù tiến ra pháp trường Bảy Mẫu, Cha Chính Phéc-năng-đê vui vẻ, quỳ trong cũi, trông lên trời cầu nguyện sốt sắng. Dân chúng kéo nhau đi xem rất đông. Đến nơi xử, lính cưa cũi, Cha yếu quá không thể ra được, lính phải khiêng Cha ra. Cha ngửa mặt lên trời đọc kinh ăn năn tội. Tiếng hiệu lệnh nổi lên, lý hình chém một nhát, đầu Cha rơi xuống, lính tung đầu lên như thói quen.

Các quan bêu đầu ba ngày rồi bỏ xuống sông, còn xác Cha lính chôn ngay ở đấy, sau bổn đạo đào trộm đem về làng Lục Thuỷ Hạ, rồi lại đưa về Bùi Chu. Khi xử Cha các quan đã ra lệnh cấm ngặt không ai được phép lấy đồ đạc gì của Cha như thường xảy ra khi xử các đấng tử đạo, nhưng không thể ngăn cản nổi, cảnh ồn ào lộn xộn vẫn tái diễn, người ta giữ các của ấy như báu vật. Cha Giu-se Phéc-năng-đê được phúc tử vì đạo ngày 24-7-1838. Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã phong chân phúc cho Cha ngày 27-5-1900. Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong Cha lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top