Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin

Lễ Mẹ Truyền Tin

Ngày lễ này đã được mừng trong Giáo Hội từ giữa thế kỷ thứ 6, ở vùng Constantinopel. Đến thế kỷ thứ 7, ngày lễ này được công nhận mừng ở bên Roma.

Trong Giáo Hội Chính Thống lễ Truyền tin là một trong 12 lễ chính. Từ khi có cải tổ về Phụng vụ năm 1969 lễ này trở thành lễ trọng trong Giáo Hội Công giáo.

Lễ Truyền tin vào ngày 25.03 hằng năm, tính theo ngày tháng niên lịch, đúng chín tháng trước ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh làm người ngày 25.12. Vì thế còn gọi lễ này lễ báo tin Chúa Giês – đấng là mùa Xuân, là mặt trời công chính sẽ sinh ra đến trong trần gian.

Ngày 25.03 theo nhiều vùng là lúc bắt đầu mùa Xuân trong thiên nhiên. Và vào thời gian cuối tháng Ba, ánh sáng mặt trời càng chiếu tỏa trong trời đất càng nhiều giờ hơn vào ban ngày.

Hai yếu tố âm dương hòa hợp nẩy sinh tạo nên một sự sống mới. Đó là định luật thiên nhiên do Thiên Chúa đã tạo dựng như vậy. Nhưng nơi Đức Mẹ Maria thụ thai thì lại khác, Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là sự sống, đã tác dụng gầy dựng sự sống Chúa Giêsu trong cung lòng Đức Mẹ Maria (Lc 1,28-38).

Cả hai biến cố ngày lễ Thiên Thần đã đóng vai trò sứ giả làm trung gian cho ý định của Thiên Chúa được thực hiện nơi con người trên trần gian.

Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top