Ngày 25/5: Thánh Maria Mađalêna Padi – Trinh nữ (1566-1607)

Lễ nhớ tùy chọn

11585 MaryMagdalenePazi

1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ

Bà sinh tại Florence năm 1566, thuộc dòng dõi quí tộc Pazzi và nhận tên thánh rửa tội là Catherine. Lúc mười tuổi, người rước lễ lần đầu và dâng mình cho Chúa, nguyện sống đồng trinh. Năm 1582, khi gần tròn mười sáu tuổi, người thiếu nữ quí tộc này chọn Dòng Cát-Minh Saint-Marie-des-Anges ở Florence. Nơi đây, Bà được gia nhập cộng đoàn với tên gọi Marie-Madeleine.

Sống trong thời nhiểu nhương được đánh dấu bằng cuộc cải cách của Luther và việc truyền bá nền văn hóa tân ngoại giáo của thời Phục hưng, Marie-Madeleine cống hiến đời mình và vận động tất cả để canh tân đời sống thiêng liêng trong Hội thánh mà người nhiệt tình yêu mến. Vì thế, Bà không ngần ngại dâng lên Giáo Hoàng và các giám mục những thông tri cần thiết để theo đuổi công cuộc cải cách.

Vốn sức khỏe yếu kém, người nữ tu trẻ này phải chịu đựng những đau đớn trong thể xác, nhưng nhất là những thử thách trong tâm hồn. Các cơn cám dỗ khủng khiếp công hãm. Bà nói: “Tôi không biết tôi có còn là một thọ tạo có lý trí nữa hay không. Tôi không thấy điều gì tốt ở nơi tôi ngoại trừ một ít thiện chí, đó là không bao giờ xúc phạm vương quyền của Thiên Chúa.” Tuy nhiên, Bà cũng được các ơn thị kiến, xuất thần mà qua những giây phút ấy, người nhận lãnh các dấu thánh. Bà viết ra các suy tư của mình (De Revelatione et de Probatione = Mạc khải và minh chứng). Cũng như các tác phẩm của Catherine de Sienne, các suy tư của Marie-Madeleine phản ánh các cảm nghiệm thần bí và một sự khôn ngoan sâu sắc.

Sau khi được bổ nhiệm làm phó bề trên Đan viện, Bà đào tạo các nữ tu Cát-minh luôn trung tín với các đòi hỏi nơi cuộc đời thánh hiến của họ. Lúc qua đời, Bà mới được bốn mươi mốt tuổi. Lời nhắn gởi cuối cùng, Bà nói với các nữ tu vây quanh mình: “Tôi xin các chị em như một ân huệ cuối cùng, là chỉ yêu mến Chúa mà thôi, là đặt nơi Người tất cả niềm hy vọng của các chị em và cam chịu tất cả vì yêu mến Người.”

Sau khi được Đức Giáo Hoàng Urbain VIII phong chân phước, Bà được Đức Clément IX phong hiển thánh năm 1669. Thành phố Florence tôn kính Bà là một trong các thánh bảo trợ của họ.

2.Thông điệp và tính thời sự

a. Thánh Marie-Madeleine đặc biệt cháy lửa yêu mến nồng nàn và tràn đầy nhiều ân huệ cao siêu (xem lời nguyện). Bà hiến thân cho Chúa từ thuở thiếu thời, và nguyện sống trinh khiết từ lúc lên mười. Trọn cuộc đời Bà là một chuỗi đi lên không ngừng trong công việc thực thi lòng yêu mến Chúa. Bà than thở: “Ôi tình yêu của con, lạy Chúa, không ai hiểu được Ngài ! không ai yêu mến Ngài !” hay “Amate l’Amore ! Amata l’Amore ! = Hãy yêu mến Tình yêu ! Hãy yêu mến Tình yêu!”.

Lòng yêu mến này đi đôi với sự gắn bó dũng cảm tuân theo thánh ý của Thiên Chúa, được biểu lộ qua việc thực thi các lời khấn dòng (khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục) và trung tín hoàn thành các nhiệm vụ trong Dòng Cát-minh. Nên Bà vẫn lặp lại với các Nữ tu rằng: “Ý muốn của Chúa… Các chị em không cảm thấy sự dịu dàng khi nói đến ý muốn của Chúa sao?” Vì ao ước sống kết hiệp luôn mãi với Đức Kitô chịu khổ nạn trên thập giá, Bà đã chọn phương châm này: “Trăm chiều thử thách nhưng không chết.”

b. Marie-Madeleine là nhân chứng cho tình yêu và cũng là vị thánh tán dương công việc của Chúa Thánh Thần trong bản thân mình và trong mọi tâm hồn “Tự hiến cho Chúa Thánh Thần” “Như một mạch suối, Người đến trong linh hồn, làm cho linh hồn chìm đắm trong Người… Người đến trong linh hồn để kết hợp với linh hồn trong sự thinh lặng thẳm sâu. Bằng tình yêu nhiệt nồng, Người ngự đến trong tâm hồn chúng ta”. Các Bài đọc – Kinh sách cũng góp thêm một lời kinh dâng Chúa Thánh Thần: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Khi ngự xuống nơi Đức Maria, Người đã làm cho Ngôi Lời nhận lấy xác phàm... Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Người là đấng nuôi dưỡng mọi ý tưởng thanh khiết, là nguồn mọi tâm tình nhân ái, là nơi tràn đầy mọi tư tưởng trong sạch.”

Câu xướng đáp của bài đọc nhắc nhớ chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử và chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả” (Rm 8,15.26).

Enzo Lodi

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top