Ngày 5/9: Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Giáo hữu (1763-1838)

Ông Giu-se Hoàng Lương Cảnh sinh năm 1763 ở làng Ván tỉnh Bắc Giang.

Ông hiền lành, thương người, siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Khi ở làng Thổ Hà, ông nêu gương sáng về mọi nhân đức, ông làm thuốc để giúp đỡ người ta và thường đi rửa tội cho các trẻ ngoại giáo. Ông làm trùm họ và vào dòng Ba Thánh Đa-minh.

Cầu cho người làm khốn mình

Khi quan quân vây làng Thổ Hà, ông lang Cảnh trốn sang làng khác có ý đi làm thuốc và rửa tội cho trẻ em, nhưng vừa đến bến đò có người tố giác với quan rằng: “Ông này có đạo”. Quan bắt và giải về Bắc Ninh. Trước công đường các quan bắt ông khóa quá, ông không chịu nên phải giam vào ngục cùng với Cha Tự. Ông phải tù hơn ba tháng, bị tra khảo nhiều lần, rồi các quan kết án ông phải trảm quyết.

Dù ông đã 76 tuổi, già yếu nhưng sốt sắng, có một đức tin mạnh mẽ vững vàng nên vui lòng chịu mọi sự khốn khó, không nao núng chút nào, chỉ mong được chết vì đạo thánh Chúa.

Một lần các quan bắt ông khóa quá, ông không nói gì nhưng lớn tiếng đọc kinh cầu Tên Chúa Giê-su, khi đọc đến câu xin cho vua chúa trị nước cho yên càng ngày càng thịnh”, các quan bật cười ngạc nhiên vì thấy ông cầu cho kẻ đang làm hại mình.

Lần khác các quan bắt ông Cảnh khóa quá, chẳng những ông không bằng lòng lại cầm Thánh giá lên hôn kính, các quan bắt lính lôi qua Thánh giá, ông co chân lên, các quan giận quát rằng: “Thế muốn chết ư? Ông Cảnh hớn hở thưa: “Vâng, xin các quan làm án cho tôi được chết với Cha Tự thì tôi vui mừng lắm”.

Hai vợ chồng cùng một lòng một ý

Bà vợ đến thăm, ông an ủi bà rằng: “Bà về nhà coi sóc con cái thay tôi, đừng lo gì, ai chẳng thương tiếc vợ con, nhưng Chúa định tôi được chịu khó vì Chúa, bà hãy cầu cho tôi vác Thánh giá theo chân Chúa đến cùng, sau chúng ta sẽ gặp nhau trên nước thiên đàng”. Bà Cảnh xúc động không cầm nổi nước mắt, nói rằng: “Xin ông bằng lòng chịu khó vì Chúa, đừng lo gì cho mẹ con tôi, đã có Chúa và Đức Mẹ gìn giữ hộ phù. Ông về thiên đàng trước nhớ cầu cho mẹ con tôi còn ở thế gian nay được giữ đạo cho trọn”.

Một hôm quan lại đòi ông Cảnh lên công đường dỗ dành: “Ông đã già, chẳng còn sống bao lâu nữa, khóa quá đi, ta tha cho về. Ông Cảnh lại đọc câu kinh Cầu Tên rằng: “Chúa Giêsu là Đàng cực chính cực thật, ai theo đàng này thì được sống lâu vui vẻ vô cùng”.

Một lần ông thưa với Cha Tự rằng: “Khốn nạn cho người bỏ đạo, về phần con dù các quan chém giết, con quyết không khóa quá”.

Sau cùng các quan lại đòi ông đến nói thẳng rằng: “Ông phải bước qua thập tự”. Ông Cảnh dũng cảm thưa: “Có lẽ nào tôi lại bước qua Chúa trời đất?” rồi ông đọc kinh nhỏ tiếng, quan bảo đọc to lên, ông đọc lớn tiếng kinh Chúa Thánh Thần, kinh Tin Kính, kinh Sáng danh và quỳ xuống hôn chân tượng Thánh giá. Quan tức giận truyền cất tượng đi và hỏi ông Cảnh rằng: “Bây giờ có nhiều người tố cáo đạo trưởng để ta bắt, sao ông còn ngoan cố giữ đạo? Ông Cảnh đáp rằng: “Thưa quan, xưa trong đạo chúng tôi cũng có một người tên là Giu-đa đã tố cáo Thày mình là Chúa Giê-su Ki-tô và chính là Chúa chúng tôi tôn thờ”. Quan tò mò hỏi thêm: “Lính bắt Chúa ông thì bắt thế nào, và làm gì?” – “Khi chúng bắt Chúa tôi, Chúa tôi hỏi rằng: Các anh tìm ai? Chúng thưa: Tìm Giê-su Na-gia-rét. Chúa phán: Này Ta đây! Chúng ngã xuống đất ngay. Chúa tôi cho chúng đứng dậy, rồi lại hỏi như trước, chúng cũng thưa giống như trước, bấy giờ Chúa tôi mới để cho chúng trói, buộc xiềng vào cổ điệu đi, đấy cũng là xiềng Cha Tự của tôi đang mang bây giờ”. Quan lại hỏi: “Thánh giá có hai mảnh ngang và dọc thì vác làm sao? Vác đi đâu?” – Ông Cảnh thưa: “Vác lên vai, đi lên núi chịu chết vì tội thiên hạ và cả tội các quan nữa”.

Vui mừng vì được theo chân Cha Tự

Ngày 5-9-1838, có chiếu chỉ vua ra y án trảm quyết. Trước khi xử quan lại đòi ông Cảnh đến công đường, cho uống nước để có thêm sức mạnh. Ông từ chối nói rằng: “Cám ơn các quan, tôi không còn ước ao sự gì, chỉ vui mừng được theo Cha Tự”.

Ngày 15-9 các quan điệu Cha Tự và ông Cảnh đi xử, ông mặc áo dòng Ba, nét mặt tươi vui nhưng vì già yếu quá không đi được, phải có người khiêng. Đến pháp trường, ông quỳ gối thắng không cần ai giúp. Lính chém một lát, đầu rơi xuống, linh hồn ông bay về nơi vĩnh phúc lĩnh triều thiên tử đạo.

Xác ông chôn ngay ở nơi xử. Ông trưởng phố ở đây là người bên lương, bị con rắn hổ mang quấn vào chân, ông sợ quá kêu xin ông Cảnh chữa, con rắn bỏ chạy nên ông nói rằng: “Lạy ông, hôm nay không có ông cứu thì tôi chết, ở trên thiên đàng xin ông phù hộ cho tôi”.

13 tháng sau, họ Hương La đem xác về xứ Tử Nê. Khi đào đến nơi thì có ánh sáng từ quan tài chiếu ra; đem xác đến sông, nước to, không có thuyền, người ta lại kêu xin ông Giu-se Cảnh, sông cạn lội đến cổ, họ bảo nhau: “Cứ đội quan tài lội qua”. Nhưng xuống sông, nước chỉ đến đầu gối. Về đến nhà thờ họ, mọi người đều thấy ánh sáng từ trong quan tài phát ra, họ muốn mở ra xem nhưng không tài nào lấy được nắp lên dù nắp vênh, không có đanh, không có cá, loay hoay mãi cho đến khi Cha xứ đến thì tự nhiên mở được ngay, xác ông tươi tốt như khi ngủ.

Ngày 27-5-1900, Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã phong chân phúc cho ông Giuse Hoàng Lương Cảnh.

Ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II lại phong ông lên bậc hiển thánh.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top