Ngày chầu hồng phúc tại Giáo họ Quế Dương Bãi

Chúa nhật XXXII thường niên, ngày 12/11/2023, Giáo họ Quế Dương Bãi thuộc Giáo xứ Giang Xá vinh dự tổ chức ngày Chầu Mình Thánh Chúa. Đây là dịp để các tín hữu đến chiêm ngắm, thờ lạy Chúa Giê-su Thánh Thể và được hiệp nhất cách đặc biệt nơi bí tích Nhiệm Mầu.

Thánh lễ khai mạc ngày Chầu được cử hành vào lúc 5h30 do Cha Gio-an Nguyễn Văn Hải, giúp xứ Giang Xá chủ sự. Kế đó, các giáo xứ, giáo họ thay phiên nhau Chầu Mình Thánh Chúa trong tâm tình tạ ơn và lòng tôn kính Chúa Giê-su Thánh Thể.

Cao điểm của ngày Chầu là Thánh lễ do Cha Giu-se Phạm Hoàng Huy, chính xứ Cao Bộ chủ tế.

Trong bài giảng Lời Chúa, ngang qua dụ ngôn “Mười trinh nữ”, Cha Phê-rô Tạ Văn Tuân, chính xứ Đình Quán giúp cộng đoàn ý thức hơn về căn tính và trách nhiệm của mỗi Ki-tô hữu. “Chàng rể” sẽ đến bất cứ lúc nào, vì vậy “phù dâu” phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi ngày Chàng đến. Một đời sống đạo đức, thánh thiện với sự vui tươi, lòng khao khát chia sẻ tình yêu cho tha nhân sẽ là phương thế giúp mỗi người nên thánh. Khi dầu đầy bình và đèn của chúng ta luôn cháy sáng, “Chàng rể Giê-su” sẽ dẫn đưa tất cả vào bữa tiệc Nước Trời.

Ngày hồng ân khép lại với Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17h00 trong niềm cảm mến của từng người con Giáo họ.

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban ơn khôn ngoan, giúp mỗi người biết gia tăng “Dầu tình mến” bằng những hy sinh quên mình, những nghĩa cử bác ái của lòng quảng đại vị tha, nơi sự trung tín trong bổn phận hằng ngày để giữ ngọn đèn đời mình mỗi ngày thêm sáng hơn. 

BTT Gx. Giang Xá.

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top