Ngày Chầu lượt tại giáo họ Thanh Nê

Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 21/11/2021 giáo họ Thanh Nê thuộc xứ Yên Kiện chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận.

Sau Thánh lễ lúc 5h30 sáng, cha giám quản Phêrô Nguyễn Văn Huy đã long trọng khai mạc ngày Chầu Thánh Thể. Lần lượt các phiên chầu của các giáo họ lân cận được diễn ra trang nghiêm sốt sắng.

Cao điểm là Thánh lễ Tạ ơn bế mạc ngày chầu được diễn ra vào lúc 10h03 do cha Giuse Mai Xuân Thùy, giám quản xứ Tân Hội chủ tế. Đồng tế với ngài có cha giám quản Phêrô Nguyễn Văn Huy; cha Giuse Nguyễn Khắc Trường, chính xứ Lam Điền; cha Luca Nguyễn Văn Trì, chính xứ Gò Cáo; cha Giuse Nguyễn Văn Hải, giám quản xứ Đàn Giản. Ngoài ra còn có sự tham dự của quý Sơ, và cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Huy đã thay lời cho cộng đoàn giáo họ cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý cộng đoàn đã về thông công ngày chầu và cầu nguyện cho Giáo họ.

Chia sẻ trong Thánh lễ cha Giuse Nguyễn Văn Trì đã quảng diễn về ngày lễ Chúa Kitô làm Vua, ngài cũng mời ngọi cộng đoàn hãy tôn nhận Chúa làm Vua đời mình.

Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng của mọi thành phần dân Chúa.

Giáo họ Thanh Nê

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top