Ngày Chầu lượt tại Giáo xứ Cao Bộ

Chúa nhật II thường niên, ngày 14/01/2024, Giáo xứ Cao Bộ vinh dự Chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Tổng Giáo phận. Giáo xứ hân hoan chào mừng các hội đoàn từ các giáo xứ, giáo họ lân cận đến hiệp thông trong ngày Chầu.

Để hướng tới ngày Chầu lượt, trước đó một tuần, Cha xứ Giu-se Phạm Hoàng Huy đã mời gọi cộng đoàn đến Chầu Thánh Thể và dọn mình lãnh nhận bí tích Hòa Giải để được đến gần với Chúa hơn.

Trong chính ngày Chầu, vào lúc 6h30, Cha xứ dâng Thánh lễ khai mạc và đặt Mình Thánh Chúa cho các hội đoàn tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể.

Cao điểm nhất trong ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 do Cha quản hạt Thanh Oai Phê-rô Trần Văn Việt chủ tế.

Chia sẻ trong Thánh lễ, khởi đi từ bài Tin Mừng, Cha Giu-se Tạ Xuân Hoà, chính xứ An Phú gợi lên câu hỏi để cộng đoàn cùng suy nghĩ: Chúng ta có lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi và giới thiệu Chúa đến với người khác hay chưa?

Thánh lễ kết thúc, các giáo xứ, giáo họ tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa. Thánh lễ tạ ơn vào lúc 18h00 cùng ngày đã khép lại ngày Chầu lượt đầy sốt mến.

Ước mong khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, mỗi con dân Giáo xứ sẽ biến đổi đời sống trở nên lời chứng sống động cho Tin Mừng được lan tỏa đến mọi người.

BTT Gx. Cao Bộ

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top