Ngày Chầu lượt tại giáo xứ Cao Bộ

Chúa nhật lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ngày 10/01/2021, giáo xứ Cao Bộ vui mừng được chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Ngày Chầu của Giáo xứ được khai mạc với Thánh lễ vào lúc 6h30 do cha xứ Giuse Phan Văn Chỉnh cử hành. Sau Thánh lễ, các hội đoàn cùng các xứ, họ lân cận luân phiên Chầu Thánh Thể Chúa.

Cao điểm của ngày Chầu là Thánh lễ vào lúc 10h30 do cha giám quản Trình Xá Gioan Nguyễn Mạnh Hùng chủ sự.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Tuy, chính xứ Phương Trung đã quảng diễn về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, để từ đó liên hệ tới Bí tích Rửa tội mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận. 

Nhờ phép rửa mà Chúa Giêsu thiết lập, chúng ta được tẩy xóa hết mọi tội lỗi, được gia nhập Giáo Hội và được làm con cái Thiên Chúa. Vào các ngày Chúa nhật, chúng ta vẫn có thói quen rảy nước thánh trong phần thống hối đầu lễ. Việc rảy nước thánh này nhắc nhở Bí tích Rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận, lời cam kết của chúng ta muốn thuộc về Chúa, và việc chúng ta được trở nên con Thiên Chúa nhờ Người Con Một duy nhất của Người là Đức Giêsu Kitô.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục Chầu Mình Thánh Chúa tới 16h00 và sốt sáng tham dự cuộc rước cung nghinh Thánh Thể Chúa xung quanh khuôn viên nhà thờ. Ngày Chầu của Giáo xứ được khép lại với Thánh lễ tạ ơn lúc 16h45.

Giáo xứ Cao Bộ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top