Ngày Chầu lượt tại Giáo xứ Hàng Bột

Chúa Nhật ngày 04 tháng 06 – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo xứ Hàng Bột vui mừng được Chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Giáo phận. Tham dự giờ chầu có sự hiện diện của các hội đoàn trong giáo xứ và các hội đoàn thuộc các giáo xứ trong giáo hạt Chính Tòa.

6h30’ sáng: Thánh lễ khai mạc. Sau Thánh lễ đặt Mình Thánh Chúa chầu cách trọng thể.

10h00’ sáng: Thánh lễ đồng tế. Hiện diện trong Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa và các Cha trong Tổng Giáo phận. Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục Chầu Thánh Thể Chúa.

5h00’ chiều: Thánh lễ tạ ơn và Thánh lễ tối lúc 7h00’.

11978 hang bot 6
11978 hang bot 3
11978 hang bot 2
11978 hang bot 1

Giáo xứ Hàng Bột

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top