Ngày chầu lượt tại Giáo xứ Mường Cắt năm 2023

Chúa nhật XX thường niên, ngày 20/8/2023, Giáo xứ Mường Cắt long trọng chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận. Đây là một trong những giáo xứ thuộc miền Hòa Bình nằm trong vùng tái truyền giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Ngày chầu lượt của Giáo xứ Mường Cắt năm nay, trời đổ mưa tầm tã từ đêm hôm trước. Tuy nhiên rất đông bà con các giáo xứ lân cận như Vụ Bản, Mường Đổn, Mường Riệc, Đồng Gianh cùng anh chị em legio miền Hòa Bình và hội trống cùng ca đoàn Giáo xứ Tiêu Động Thượng cũng đã về thông công cùng Giáo xứ.

Đúng 6h00, Cha Phao-lô Đặng Xuân Ba đã dâng Thánh lễ và đặt Mình Thánh cho các giáo họ luân phiên Chầu Mình Thánh Chúa.

Đúng 10h30, Thánh lễ đồng tế do Cha Giu-se Nguyễn Văn Thoan, Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình chủ tế. Hiệp thông có sự hiện diện của quý cha trong Giáo hạt, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn.                                                                                                 

Cuối Thánh lễ, Cha xứ Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp có lời cám ơn Cha quản hạt cùng quý cha và cộng đoàn về dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa cầu nguyện cho Giáo phận và Giáo xứ Mường Cắt.

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể luôn nâng đỡ và gìn giữ đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Mường Cắt cùng các cộng đoàn trong miền Hòa Bình ngày thêm thăng tiến và vững mạnh. Cách riêng xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng nhà thờ của Giáo xứ sớm được hoàn thiện trong ơn nghĩa Chúa.

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top