Ngày chầu Mình Thánh tại giáo họ Đôn Thư Bến

Chúa nhật II Phục Sinh – Kính lòng thương xót Chúa, ngày 11/04/2021, giáo họ Đôn Thứ Bến thuộc giáo xứ Phương Trung, giáo hạt Thanh Oai đã long trọng thay mặt Giáo phận Chầu Thánh Thể với tâm tình suy tôn mầu nhiệm huyền diệu.

Thánh lễ khai mạc tuần Chầu diễn ra vào lúc 16h30 thứ Bảy (10/4) do cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP. chủ sự và sau đó là nghi thức cung nghinh Thánh Thể vào lúc 17h30.

Trong chính ngày Chầu, vào lúc 7h00, Cha quản xứ Giuse đã đặt Mình Thánh Chúa, sau đó các hội đoàn trong giáo xứ, giáo họ thay phiên nhau thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể với tâm tình cảm tạ tình thương Chúa đã và đang tuôn đổ trên giáo họ Đôn Thư Bến.

10h30, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng trống của hội Trống Sấm thuộc Giáo họ và niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt của cộng đoàn phụng vụ. Thánh lễ do cha Gioan Nguyễn Mạnh Hùng – quản xứ Trình Xá chủ sự. Đồng tế với ngài còn có quý Cha thuộc giáo xứ Canh Hoạch, Mỗ Xá, và Đoan Nữ.

Mở đầu bài giảng, cha Giuse Vũ Đức Phán – chính xứ Đoan Nữ đã nhắc nhớ cộng đoàn về lòng thương xót của Chúa bằng hình ảnh Thiên Chúa đã sai Ngôi Lời nhập thể để xuống cứu độ con người. Bên cạnh đó cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn hãy biểu lộ niềm vui Thiên Chúa Phục Sinh và niềm tin của mình ra bên ngoài, bằng cách năng đến với Chúa và đem Chúa đến với mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Sau Thánh lễ, Cha chủ sự đã đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn tiếp tục tôn vinh Thánh Thể.

Ngày chầu lượt thay mặt Giáo phận của giáo họ Đôn Thư Bến khép lại với Thánh lễ tạ ơn vào lúc 16h30 do Cha xứ Giuse chủ sự, cùng sự tham dự đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống Giáo họ và mỗi người chúng con.

BTT Gx. Phương Trung

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top