Ngày Chầu Thánh Thể tại Giáo xứ An Tập

Chúa nhật III Phục sinh, ngày 14/4/2024, Giáo xứ An Tập long trọng tổ chức chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Vào lúc 7h00, Cha phó Giu-se Vương Văn Đủ đã cử hành Thánh lễ và đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu. Cao điểm của ngày Chầu là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 do Cha xứ tiền nhiệm Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý cử hành. Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phủ Lý cùng đông đảo mọi thành phần dân Chúa.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Phê-rô Trần Văn Vũ, phó xứ Tiêu Hạ đã nhấn mạnh tới chân lý cứu độ Ki-tô giáo: Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Chịu Đóng Đinh, chết trên cây thập giá, nhưng đã Phục sinh là nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn xác tín vào mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa, đồng thời trở nên chứng nhân của Chúa Ki-tô Phục sinh trong cuộc sống thường ngày.

Cuối Thánh lễ, Cha xứ Giu-se Nguyễn Văn Thoan thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ An Tập bày tỏ tâm tình tri ân tới quý đấng bậc, cùng mọi thành phần dân Chúa đã về hiệp thông cầu nguyện cho Tổng Giáo phận, cách riêng là Giáo xứ An Tập.

Sau Thánh lễ, các giờ chầu tiếp tục được nối dài cho tới cuộc cung nghinh Thánh Thể lúc 16h00. Ngày Chầu lượt của Giáo xứ khép lại với Thánh lễ tạ ơn lúc 17h00. Hiệp thông với cộng đoàn Giáo xứ trong Thánh lễ tạ ơn có ban Hội đồng Mục vụ, ca đoàn, và cộng đoàn Giáo xứ Cổ Liêu.

BTT Gx. An Tập

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top