Ngày Chầu Thánh Thể tại giáo xứ Tụy Hiền (Kẻ Sải)

Chúa Nhật V Phục Sinh ngày 19/5/2019, giáo xứ Tụy Hiền (Kẻ Sải) thuộc giáo hạt Thanh Oai, được vinh dự Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận. Ngày chầu lượt của giáo xứ đã quy tụ đông đảo bà con giáo hữu trong và ngoài giáo xứ cùng đến chầu Mình Thánh Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ.

Sau Thánh Lễ lúc 7h00, Cha xứ Giuse Đỗ Hữu Thỏa đã khai mạc giờ chầu và đặt Mình Thánh Chúa, để mọi người cùng chiêm ngắm, thờ lạy, suy tôn Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngay sau đó, là giờ Chầu của các Giáo xứ và các Giáo họ trong khu vực lân cận.

Thánh lễ đồng tế diễn ra lúc 10h50, do Cha Fx. Vũ Quang Hùng – Chính xứ Tràng Châu chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý Cha trong và ngoài Giáo hạt cùng đông đảo bà con giáo dân các xứ họ trong miền tham dự.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Phaolô Nguyễn Văn Kiều – Chính xứ Đạo Truyền đã mời gọi cộng đoàn thực thi huấn lệnh mà chính Đức Giêsu đã truyền lại cho các tông đồ năm xưa “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Ngày hôm nay, theo dòng thời gian, lời mời gọi ấy vẫn tiếp tục được vang lên một cách thật tha thiết, chúng ta hãy yêu thương nhau bằng chính tình yêu Chúa đã và đang yêu thương mỗi người chúng ta.

Ngày Chầu lượt của giáo xứ được khép lại với nghi thức long trọng cung nghinh Thánh Thể xung quanh ngôi thánh đường và hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn lúc 17h00.

Ngày chầu lượt của giáo xứ đã đem lại cho cộng đoàn tham dự niềm xác tín hơn về tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đồng thời giúp cho mỗi người con trong giáo xứ, biết sống Đức Tin và Đức Mến vững mạnh và trưởng thành hơn, từ đó nỗ lực sống xứng đáng là con Thiên Chúa mỗi ngày.

15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17
15650 chau 17

BTT Gx. Tụy Hiền

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top