Ngày lễ tro tại giáo xứ Sở Kiện

Mùa Chay khởi đầu từ thứ Tư Lễ Tro, mùa Chay gắn với lời mời gọi trở về. Lời mời gọi đó trước hết thúc giục chúng ta nhìn nhận lại thân phận yếu hèn, tội lỗi cũng như sự mong manh của kiếp nhân sinh. Suy ngẫm về những lần sa ngã trong cuộc đời, chúng ta mới thấy đôi khi mình không đủ sức để vượt thắng những cơn cám dỗ; ý chí bản thân cũng không giúp ta vượt lên những đố kỵ, nhỏ nhen trong lòng, hay những tham vọng đối với quyền lực và của cải.

Trong tâm tình đó cùng với Giáo Hội bước vào mùa Chay Thánh – mùa chiến đấu thiêng liêng, 16h00, ngày 26/02/2020, thứ Tư Lễ Tro, cha xứ Antôn Trần Quang Tiến cùng với cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng, cùng với nghi thức làm phép và xức tro trên đầu.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha xứ Antôn đã cùng cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa đích thực của việc ăn chay và nói lên ý nghĩa của Mùa Chay là thời gian thuận tiện giúp chúng ta đến gần Chúa hơn, đón nhận Chúa dễ dàng hơn. Do đó, mỗi người cần ý thức tận dụng Mùa Chay Thánh để đổi mới, canh tân đời sống đức tin ngày thêm vững mạnh.

Sau bài chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Antôn đã cử hành nghi thức làm phép tro. Kế đó, cộng đoàn cùng sốt sáng tiến lên cúi đầu lãnh nhận tro với ý thức thân phận cát bụi, yếu hèn, để từ đó biết sám hối trở về cùng Chúa.

Ước mong sao, Mùa Chay sẽ lay động tâm hồn mỗi người để chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận sự mỏng dòn của bản thân, mà “thật lòng trở về với Chúa trong chay tịnh, trong nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo…”.

17496 le tro 8Cha xứ Antôn giúp cộng đoàn hiểu hơn về ý nghĩa mùa Chay Thánh17496 le tro 817496 le tro 8Cha xứ Antôn làm phép tro17496 le tro 8Tất cả cộng đoàn cùng tiến lên lãnh nhận tro trên đầu17496 le tro 817496 le tro 8Hiệp dâng lời nguyện tín hữu17496 le tro 8

TTHH Sở Kiện

Scroll to Top