Ngày quốc tế bệnh nhân lần thứ 31 tại giáo xứ Tụy Hiền

Sáng 11/2/2023, các cụ già yếu, người ốm đau và tàn tật toàn giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng được người nhà cùng các hội viên Đạo Binh Đức Mẹ đưa đến tập trung tại giáo họ Đông Mỹ trong ngày quốc tế bệnh nhân. Trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức Giáo họ, mọi người cùng lắng nghe Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng và lần hạt Mân Côi khấn xin Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn, Đức Bà bầu chữa kẻ có tội cầu thay nguyện giúp và đỡ nâng trước tòa Chúa uy linh cao cả trong ngày quốc tế bệnh nhân.

Sau hồi chuông nguyện lúc 8h30, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ khai mạc giờ lần hạt kính Đức Mẹ. Mỗi chục một người đại diện lên đọc phần Kinh Kính Mừng còn cộng đoàn đọc vế thứ hai: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời… Có chục cả mẹ lẫn con lên đọc. Sau đó, cộng đoàn cùng lắng nghe Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi các bệnh nhân với chủ đề: “Hãy săn sóc người này. Lòng cảm thương cùng nhau chữa lành”.

Đúng 9h30, cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức do Cha xứ Antôn cử hành. Trong phần giảng lễ, ngài đề cao vai trò của Đức Mẹ trong việc chuyển ơn Chúa xuống cho loài người, nhất là kẻ ốm đau bệnh tật. Nêu cao tấm gương người Samaritanô nhân hậu trong Tin mừng theo thánh Luca mà Sứ điệp Đức Thánh Cha khuyên làm theo. Đồng thời, ngài mời gọi mọi người bắt chước người Samaritanô, quan tâm săn sóc các những người già cả, bệnh tật trong gia đình và xung quanh, giúp họ vượt thắng tình trạng cô độc.

Sau bài giảng là nghi thức Xức dầu Bệnh nhân. Có 29 người nam và 83 người nữ gồm già cả, ốm đau và tàn tật đều được lãnh nhận Bí tích.

Thánh lễ kết thúc, mọi người hướng về Đức Mẹ với lòng tạ ơn và phó thác, ai nấy mừng vui vì được ơn Chúa đỡ nâng qua sự hộ phù của Đức Mẹ.

BTT Gx. Tụy Hiền
Ảnh: Ngọc Nghĩa

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top