Ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Bút Đông

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 7/4/2023, cộng đoàn Giáo xứ Bút Đông sốt sắng tham dự nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su.

Vào lúc 17h00, Cha xứ Giu-se Mai Xuân Lâm đã chủ sự nghi thức đi Đàng Thánh giá trọng thể với sự tham dự của đông đảo cộng đoàn.

14 chặng Đàng Thánh giá gắn liền với từng nỗi đau mà Chúa Giê-su đã gánh chịu vì tội lỗi nhân loại. Qua 14 chặng Đàng Thánh giá hôm nay, phần nào giúp cộng đoàn cảm nghiệm được tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại ngang qua cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su.

Sau phần đi Đàng Thánh Giá trọng thể là nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Trong phẩm phục màu đỏ, Cha xứ Giu-se tiến ra cung thánh và thinh lặng phủ phục cầu nguyện trong giây lát. Kế đó, Cha xứ chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Ki-tô qua 3 phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Tôn kính Thánh giá và Rước lễ.

Kết thúc nghi thức, cộng đoàn Giáo xứ lần lượt xếp hàng lên hôn chân Chúa để bày tỏ tình yêu của mọi tín hữu dành cho Người.

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh với những lễ nghi phục vụ cùng các cử hành đặc biệt để tưởng nhớ cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Đây là một dịp thật ý nghĩa và đáng quý để các tín hữu lắng đọng tâm hồn suy ngắm những khổ hình mà Chúa đã chịu, nghiêng mình trước Thánh giá mà cảm tạ tình yêu bao la Chúa đã dành cho nhân loại. Ước mong sau những ngày sốt mến của Tuần Thánh, đời sống đức tin của mỗi người ngày thêm thăng tiến hơn.

BTT Gx. Bút Đông

Scroll to Top