Nghi thức sám hối cộng đồng và ban bí tích hòa giải tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Sau hồi chuông điểm lúc 18:00 chiều ngày 13.12.2018 vang lên, Đức Hồng Y (ĐHY) Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha (ĐC) Lô-ren-sô Chu Văn Minh, quý Cha trong hạt Chính Toà Hà Nội và quý Cha giáo Đại Chủng Viện Thánh Giuse đã tiến ra cung thánh Nhà thờ Chính Toà Hà Nội, để bắt đầu Nghi thức Sám hối cộng đồng.

Ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện, ĐHY Phê-rô nói lên ý nghĩa của Mùa Vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, mùa trông đợi Chúa Giê-su ngự đến lần thứ hai trong vinh quang. Đồng thời, ĐHY Phê-rô cũng kêu mời cộng đoàn sửa soạn tâm hồn mỗi người để đón mời Chúa ngự vào qua Nghi thức Sám hối và việc lãnh nhận Bí tích Hoà Giải.

Với hình ảnh anh mù Bát-ti-mê ngồi ăn xin bên vệ đường, kêu lên lớn tiếng, khi nghe nói Đức Giê-su Na-da-rét đi ra khỏi thành Giê-ri-khô: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi” trong bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô 10, 46-52, ĐHY Phê-rô giúp cộng đoàn nhận ra được lòng thương xót, lắng nghe, và đáp trả của Chúa Giê-su đối với những người nghèo khó bất hạnh trong xã hội. ĐHY Phê-rô nhấn mạnh đến việc Chúa Giê-su đến để trợ giúp những người bé nhỏ khó nghèo. Chúa Giê-su mặc lấy thân phận khó nghèo của con người để nâng đỡ ủi an, để lấy lại danh dự phẩm giá, nhất là đề cao phẩm giá cao quý được làm con cái Chúa của những con người khốn khổ.

Sau bài gợi ý chia sẻ của ĐHY Phê-rô, là khoảng thời gian thinh lặng để giúp cộng đoàn hồi tâm, nhìn nhận lại mối tương quan với Chúa và với anh chị em. Trước khi ĐHY Phê-rô, ĐC Lô-ren-sô và quý Cha tiến đến các toà giải tội đã được chuẩn bị sẵn ở trong nhà thờ, lời cầu nguyện xin Chúa thương xót thánh hoá dân Chúa cùng với lời ca được vang lên. Với thời gian khoảng gần 01 tiếng đồng hồ, anh chị em tín hữu đã sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải nơi toà giải tội để đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh sắp đến.

Trước khi Nghi thức Sám hối cộng đồng và việc lãnh nhận Bí tích Hoà Giải kết thúc, cộng đoàn ca vang bài ca Magnificat để tạ ơn Chúa cùng với Đức Mẹ Maria.Với việc tham dự vào Nghi thức Sám hối và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải, cộng đoàn Giáo xứ Chính toà, cùng với anh chị em từ các Giáo xứ xung quanh, và anh chị em di dân, thực sự có được một sự chuẩn bị cần thiết và xứng đáng cho những ngày mừng Đại Lễ Giáng Sinh và để đón mời Chúa ngự vào trong tâm hồn.

14932 sam hoi 4
14932 sam hoi 4
14932 sam hoi 4

BTT Giáo xứ Chính Tòa

Print
Email
Scroll to Top