Ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội giới thiệu cùng các ban kèn một số bản nhạc về Giáng Sinh.

Bài hát cộng đồng

những hướng dẫn khác

Nhạc Lý

nhạc kèn

Tài liệu tham khảo

giới thiệu bài hát mới

giải nghĩa thánh vịnh

Scroll to Top