Nhạc lý căn bản của ĐHY Giuse Maria Trịnh Văn Căn – Học hát – Dân ca

Ban Thánh Nhạc xin gửi đến phần tiếp theo: Học hát – Dân ca. Tư liệu này được trích từ cuốn sách “Học nhạc, học đàn và học hát” được xuất bản năm 1989 của Đức Hồng Y Giuse Maria.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top