Nhạc lý căn bản của ĐHY Giuse Maria Trịnh Văn Căn – Thực hành các bài đàn

Ban Thánh Nhạc xin gửi đến phần tiếp theo: Thực hành các bài đàn. Tư liệu này được trích từ cuốn sách “Học nhạc, học đàn và học hát” được xuất bản năm 1989 của Đức Hồng Y Giuse Maria.

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Lên đầu trang