Nhớ ngày Đức Hồng y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn được tấn phong Giám mục

Đức Hồng y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn được bổ nhiệm Tổng Giám mục Hiệu tòa Aela ngày 31 tháng 5 năm 1963 và được tấn phong Giám mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội vào lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện xuống ngày 02 tháng 6 năm 1963. Trong Hồi ký, ngài kể lại sự kiện này như sau:

Tôi nhớ lại ngày 26 tháng 5 năm 1963, hồi ấy tôi làm lễ chủ nhật ở xứ Kẻ Sét như mọi khi. Thường các chủ nhật và các ngày lễ trọng, ban sáng hoặc ban chiều, thu xếp các công việc ở Nhà Thờ Lớn xong, tôi đi xe đạp xuống Kẻ Sét cách Nhà Thờ Lớn 6, 7 cây số để làm lễ. Chiều hôm đó, anh chị em giáo hữu Kẻ Sét và tôi có bàn về chương trình ngày 31 tháng 5. Chiều chủ nhật, 26 tháng 5, Cha Giu-se Nguyễn Tùng Cương đến đưa tin cho tôi biết Đức Tổng Giám Mục quyết định chọn tôi làm Giám Mục Phó và ngày truyền chức ấn định vào lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mồng 2 tháng 6. Tôi rất bỡ ngỡ, lo lắng; cứ thường thì việc chọn làm giám mục phải được cho biết trước 4, 5 tháng, để người được chọn có thời gian suy nghĩ cấm phòng. Đối với tôi chỉ có một tuần và mọi sự phải giữ kín, chỉ có vài cha biết việc này. Đức Tổng Giám Mục quyết định như vậy cũng là việc bất ngờ theo một Thông cáo của Người ngày 3 tháng 6 năm 1963 đã ghi như sau:

THÔNG CÁO
CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

1- Đức Tổng Giám mục vui mừng báo tin cho các Đấng bậc trong cả Địa phận biết Cha Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn đã được chọn làm Phó Giám Mục Hà Nội[1], và người đã thụ phong ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mồng 2 tháng 6 năm 1963, và khuyên các Đấng bậc cầu nguyện cho Đức cha Phó.

2 – Đây là ơn rất trọng Đức Tổng Giám Mục đã khuyên bảo anh chị em giáo hữu làm việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ để hợp ý kêu xin với người và anh chị em hãy vui mừng hợp ý với người cảm tạ Đức Mẹ và người khuyên anh chị em cứ tiếp tục sùng kính Trái Tim Đức Mẹ như trước và hơn trước nữa.

3- Sự truyền chức cho Đức Cha Phó, Đức Tổng Giám Mục vẫn nghĩ còn lâu mới làm, và không biết là bao giờ, nhưng Chúa nhật ngày 26 tháng 5 năm 1963, tự nhiên Đức Tổng Giám Mục thấy mình trở nên lòa, hầu như mù vậy, chữ viết ở trên mặt đồng hồ không còn trông thấy nữa, trông ra ngoài sân không còn rõ cây và sân cỏ, khi ăn cơm không còn trông rõ bát, bệnh lại tiến lên nhanh lắm, Người nghĩ rằng sẽ mù hẳn, và đã cho gọi Cha Quản lý, chỉ có ý rằng hỏng cả rồi. Trong lúc ấy người chẳng nghĩ gì đến sự chạy chữa thuốc men, chỉ nghĩ đến sự truyền chức cho Đức Cha Phó, và đã kêu xin Chúa cho bệnh giãn đi, ít là trông rõ cho để có thể truyền chức. Sau khi ăn cơm xong mấy phút, bệnh đã giãn ra, Người đã trông rõ như trước, nhưng sợ bệnh trở lại, Người đã vội vàng truyền chức cho Đức Cha Phó. Xin anh chị em hợp ý với Đức Tổng Giám Mục cảm tạ Chúa và cầu xin cho mắt Người lành mạnh hẳn, để Người có thể phục vụ anh chị em tốt hơn.

                             Trong Thành Phố Đức Mẹ, ngày 3-6-1963

                                                 T.L Đức Tổng Giám Mục
                                                 J. Nguyễn Ngọc Oánh
                                                             Văn Phòng.

Ngày thứ Hai, 27 tháng 5 năm 1963, buổi sáng tôi lên gặp Đức Tổng Giám Mục, cám ơn người và tôi nói với người tôi rất lo lắng không biết Thánh ý Chúa thế nào, nhất là sao việc này lại xảy ra đúng vào dịp lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương. Người nói với tôi: “Sáng hôm qua tôi nghĩ là tôi mù không còn làm việc được nữa, bây giờ mắt tôi đã trở lại bình thường. Tôi nghĩ tôi phải làm việc này ngay cho Địa Phận.

Ngày 31 tháng 5, Cha Giu-se Cương thay tôi xuống làm lễ quan thày xứ Kẻ Sét, không tuyên bố gì và các giáo hữu rất ngạc nhiên không hiểu tại sao.

Ngày thứ Bảy, 01 tháng 6, tôi lại lên gặp Đức Tổng Giám Mục, trong lúc tôi rất lo lắng, bối rối, và tôi xin bốn giờ chiều mai người cứ làm lễ và tôi chỉ giúp lễ như thường, Người trả lời tôi: “Cha cứ xuống và cầu nguyện”. Tất cả mọi chuyện diễn ra như có người dẫn tôi đi. Sáng ngày mồng 2 tôi thấy an tâm hơn, và 3 giờ chiều tôi lên phòng số 16 bên Nhà Chung mặc áo và sửa soạn ra nhà thờ chịu chức, các cha và các thày đã sẵn sàng ở tầng dưới chờ đón Đức Tổng Giám Mục ra làm lễ như mọi khi, ai nấy bỡ ngỡ khi thấy tôi mặc áo chức giám mục đi trước Đức Tổng Giám Mục. Theo nghi thức cũ, lễ truyền chức giám mục rất dài mà hôm ấy trời nóng bức, sau lễ, tôi ướt cả áo trong áo ngoài. Ngày 3 tháng 6, tôi lên cám ơn Đức Tổng Giám Mục, người đưa cho tôi một phong bì trong đó có giấy người chọn tôi làm Giám mục phó theo một đặc ân riêng của Tòa Thánh và chọn tôi làm giám mục đúng ngày lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương tức là ngày 31 tháng 5; trong Niên lịch Tòa Thánh ghi tôi được chọn làm giám mục ngày 29 tháng 5, tôi không hiểu tại sao có sự nhầm lẫn ấy”.

                                                                                    (Trích Hồi Ký Roma 1974, tr.377-380)


[1] Đức Tổng Giám mục được Đặc ân Tòa Thánh ban trong thời kỳ khó khăn lúc đó được chọn và tấn phong giám mục khi cần kíp rồi báo lại Toà Thánh. Mấy tháng sau Toà Thánh mới gửi Tông sắc xác nhận bổ nhiệm cho Đức cha Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn làm Tổng Giám mục hiệu toà Aela và làm Tổng Giám mục phó Hà Nội với quyền kế vị.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top