Những hình ảnh giáo xứ Hà Thao chầu lượt thay mặt giáo phận ngày 09/4/2017

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 09/04/2017 giáo xứ Hà Thao đã long trọng chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận. Ngày chầu lượt của giáo xứ năm nay nhằm vào ngày lễ Lá – khai mạc Tuần Thánh, đã diễn tả phần nào lòng sùng kính và yêu mến của mỗi con dân giáo xứ Hà Thao với tình yêu vô biên của Thiên Chúa, một tình yêu đến cùng khi tự hiến thân mình chịu chết trên cây thập giá và rồi còn ở lại trong Bí tích Thánh Thể mến yêu.

Xem thêm hình tại đây

ha thao 6
ha thao 6
gx ha thao 1
gx ha thao 2
gx ha thao 3

BTT Giáo xứ Hà Thao

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top