Những Ngày Đáng Nhớ Trong Tổng Giáo Phận Hà Nội

19-3: Lễ Thánh Giu-se – Quan thầy Tổng Giáo phận Hà Nội

31-5: Kỷ niệm ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 02/7/1627 Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes, S.J.) lần đầu tiên đến giảng đạo tại thành phố Hà Nội (Kẻ Chợ). Các nhà thờ trong thành phố Hà Nội cử hành lễ trọng. 

09-09-1659: Hạt Đại diện Tông tòa Đàng Ngoài được tách ra từ giáo phận Macao

24-07-1678: Hạt Đại diện Tông tòa Đàng Ngoài được chia thành Hạt Đại diện Tông tòa Tây Đàng Ngoài và Đông Đàng Ngoài

03-12-1924: Hạt Đại diện Tông tòa Tây Đàng Ngoài đổi thành Hạt Đại diện Tông tòa Hà Nội

24-11-1960: Hạt Đại diện Tông tòa Hà Nội được nâng lên thành Tổng Giáo Phận Hà Nội

24-06-2010: Với sắc lệnh của Tòa Thánh, Nhà thờ Sở Kiện trở thành Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện và lễ công bố diễn ra vào ngày 08 tháng 12 năm 2011.

Chúa Nhật Đầu Tháng – Ngày Giáo Dân

Gọi như vậy vì đã chỉ ngày này để các cha cầu nguyện cách riêng cho giáo hữu nhất là con chiên mình. Tuy rằng các cha có bổn phận cầu nguyện cho giáo dân và quen cầu nguyện hàng ngày, song sự chỉ một ngày riêng như vậy giúp các cha nhớ việc ấy và làm việc ấy cho sốt sắng hơn.

Các giáo hữu cũng phải hợp ý mà cầu xin cho mình để được Chúa ban ơn trọng hơn.

Xưa nay trong Địa phận có thói quen đi kiệu Đức Bà hay là đọc kinh cầu kiệu các ngày Chủ Nhật đầu tháng, từ nay sẽ chú ý làm việc ấy cho sốt sắng, các cha hợp ý cùng giáo hữu mà cầu nguyện cho họ.

(Trích trang 7 lịch công giáo địa phận Hà Nội, nhà in Terexa, 1956)

Thứ Tư Đầu Tháng – Ngày Trẻ Em

Đã lập ngày này để giục các giáo hữu thêm lòng kính mến thánh Giuse và xin người thương các trẻ em, là hạng người phải thương và lo lắng cho cách riêng, như xưa thánh Giuse đã lo cho Đức Chúa Giêsu nhất là trong lúc niên thiếu.

Các giáo hữu nên nhớ các đấng giảng đạo đầu tiên đã tới Bắc Việt ngày 19-3-1627 vì thế các Đấng đã chọn thánh Giuse làm quan Thày miền này, sau các Giám Mục đã ưng nhận việc ấy và nhận thánh Giuse làm quan Thày Đàng Ngoài tức là hầu cả Việt Bắc bây giờ. Năm 1951 chúng ta đã hợp ý nhận Thánh Giuse làm quan Thày Địa Phận, đã xin Đức Thánh Cha chuẩn y việc ấy và ngày 11-1-1952, Đức Thánh Cha đã ban sắc chính thức đặt Thánh Giuse làm quan Thày Địa phận Hà-nội, vì thế mọi người trong Địa phận sẽ ra sức tôn sùng, trông cậy và kêu van Thánh Giuse cách riêng.

Lễ nghi phải giữ: Đầu lễ đọc kinh cầu Thánh Giuse – Sau lễ, chầu Thánh Thể, đang khi chầu, đọc kinh Thánh Giuse… làm bõ nuôi (trong khi phải chữa: “trong họ” đổi ra “trong địa phận”). (x. Thư chung số 5, 19-3-1951)

(Trích trang 7 lịch công giáo địa phận Hà Nội, nhà in Terexa, 1956)

Thứ Năm Đầu Tháng – Ngày Các Linh Mục

Giáo Hội Cần Linh mục, và Linh mục tốt, giáo dân cũng ước mong có những linh mục thánh thiện ở với mình. Vì thế đã lập Ngày các Linh Mục để nhắc nhủ cho mọi người kính thờ và kêu van Đức Chúa Giêsu là Thày Tế lễ tối cao và vĩnh viễn, xin Chúa ban cho Giáo Hội được những linh mục thánh thiện.

Lễ nghi phải giữ: Đầu lễ hay là liền trước lễ, đọc kinh cầu Tên cực thánh “Đức Chúa Giêsu” – sau lễ chầu Thánh Thể, trong khi chầu đọc kinh “Lạy Chúa Giêsu là Thày cả Thượng phẩm”.

(Trích trang 7 lịch công giáo địa phận Hà Nội, nhà in Terexa, 1956)

Thứ Sáu Đầu Tháng – Ngày Đền Tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu

Chúa thương ta quá bội, mà ta tệ bạc, nên Chúa đã tỏ ý ước ao cho các bạn trung thành với Chúa làm việc đền tạ để đền tội mình và tội người khác, nhất là đền những tội phạm đến phép Mình Thánh. Chúa ước ao cho ta chịu lễ – nhưng phải chịu lễ nên và ra sức chịu lễ cho sốt sắng.

Lễ nghi phải giữ ban sáng: Đầu lễ đọc Kinh cầu Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, sau lễ chầu Thánh Thể, trong khi chầu đọc Kinh đền tạ.

(Trích trang 7 lịch công giáo địa phận Hà Nội, nhà in Terexa, 1956)

Thứ Bảy Đầu Tháng – Ngày Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Trái Tim Mẹ đã phải phiền sầu với Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Ta phải đền tạ và yên ủi Trái Tim Đức Mẹ như ta đền tạ và yên ủi Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Lại sự tôn sùng Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ là một phương pháp Đức Mẹ dạy ta phải dùng cho được tìm thấy sự Hoà bình mà thế giới khát mong.

Lễ nghi phải giữ: Đầu lễ đọc kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ, sau lễ chầu Thánh Thể, trong khi chầu đọc kinh dâng loài người cho Trái Tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Trích trang 7 lịch công giáo địa phận Hà Nội, nhà in Terexa, 1956)

Chúa Nhật Thứ 3 Trong Tháng – Ngày Truyền Giáo Của Giáo Phận

Trước đã chỉ ngày nào vào ngày 15 mỗi tháng, nay chỉ vào ngày Chủ Nhật III mỗi tháng, cho giáo hữu dễ thông công.

Nhưng đâu muốn làm vào ngày 15 như trước cũng được, ít là khi lần nào tiện thì làm như vậy.

Trong tháng 10 vì đã có ngày Truyền giáo cho toàn thể Giáo Hội, nên sẽ bỏ ngày Truyền giáo của Địa Phận.

Đã lập ngày này cho được nhắc cho giáo hữu một bổn phận quan trọng buộc các giáo hữu cộng tác vào việc truyền giáo để cứu linh hồn anh em.

Có nhiều cách cộng tác, nhưng một việc ai làm cũng được là cầu nguyện. Ngày nay nên tổ chức một giờ cầu nguyện trọng thể hơn. Trong giờ ấy nên lần hạt 5 chục, đọc kinh cầu Đức Bà, kinh Thánh Giuse như khi làm việc tháng Mân côi … Kinh thánh Phanxicô Xavie cầu cho người ngoại giáo. Đọc một đoạn sách lấy ở Phúc Âm hay Công vụ các Tông đồ, truyện thánh Phanxicô Xavie, Bà thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu để giục lòng ta ham mộ và chịu khó giúp việc truyền giáo. Sau hết đọc kinh cầu Trái Tim Cực thánh Đức  Chúa Giêsu và kinh Dâng loài người cho Trái Tim Cực thánh, quen đọc trong ngày lễ Đức Chúa Giêsu Vua. Được phép chầu trọng thể.

Ngoài việc cầu nguyện, ai nấy hãy tìm cách giúp việc truyền giáo một cách tích cực hơn.

(Trích trang 7 lịch công giáo địa phận Hà Nội, nhà in Terexa, 1956)

Ngày Chầu Lượt

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 22-8

Trong thư chung đề ngày 22 tháng 7 năm 1950, Đức Giám Mục Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Bề Trên Địa Phận, đã công bố ngày 22 tháng 8 năm 1950 Ngài sẽ dâng Địa Phận cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

THƯ CHUNG SỐ 1

Juse Maria Trịnh như Khuê, ơn Đức Chúa Lời và ơn Tòa Thánh, làm Giám Mục thành Sinao, thay mặt Đức Giáo Hoàng quản trị Địa-phận Hà nội, gửi lời kính thăm các Cha, các Thày, các dòng nam nữ, và các giáo hữu Địa phận Hà nội được bình an trong Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Từ ngày Tòa Thánh ủy thác cho tôi coi sóc Địa phận Hà nội, tuy tôi vẫn chìm đắm trong im lặng, nhưng ngay từ khi nhận trách nhiệm, tôi đã ôm vào lòng quí Tòa Thánh giao cho, đã muốn âu yếm giữ gìn và đã luôn đọc kinh cầu nguyện, làm lễ cho cả Địa phận.

Ý tôi muốn ở yên lặng cho đến khi đi thụ phong ở La-mã về, mới cất tiếng lên truyện vãn với các đấng bậc thân yêu của tôi vì tuy tình yêu muốn giao tiếp truyện trò ngay, nhưng thân hèn mọn của tôi được ở trong yên lặng thêm phút nào, sung sướng thêm phút ấy, nên đã muốn đợi chờ lâu lâu.

Nay vì tình cảnh thay đổi, sự đi thụ phong La-mã bất tiện, tôi phải ở lại nhà, và được ở lại nhà cũng vui thích. Trong dịp thụ phong, tôi lại muốn làm một việc cần phải có sự hợp tác của các đấng bậc trong Địa phận, nên bó buộc tôi phải cất tiếng lên để tỏ ý định của tôi với mọi đấng bậc.

Chúng ta đang sống một thời kỳ đau thương, nhưng mong bình an, mà chẳng thấy bình an, đau khổ đủ thứ, đau khổ cả hồn, đau khổ cả xác. Trông cậy vào ai, nương tựa vào ai ? Thiết tưởng đang đêm tối tăm, sự sáng soi cho nhân vật đỡ tối chỉ là mặt giăng êm ái dịu dàng. Tôi muốn nói với anh em về Đức Mẹ. Anh em đã thường nghe các thánh gọi Người là mặt giăng. Đức Mẹ đã thương cứu nhân loại, nhất là giáo dân, trong nhiều cơn gian nan khốn khó. Ngay hiện thời, chiến tranh đã lan tràn khắp thế, đã hoành hành dữ dội, mà có một dân bé nhỏ, có thể lâm nạn không kém dân khác, mà vì Đức Mẹ che chở, đã được bình an hạnh phúc: đó là nước Bồ Đào Nha. Muốn cho Địa phận ra cũng được chung phần phúc ấy, tôi đã quyết định ngay sau dịp tôi thụ phong, sẽ dâng Địa phận cho Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ.

Việc dâng mình cho Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, không phải là một việc người ta bầy đặt. Chính Đức mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917 đã nài xin sự ấy, và hứa ban những ơn rất trọng cho ta, nếu vâng theo ý Người.

Lạ thay ! dâng mình cho Trái Tim Đức Mẹ khó nhọc gì, công cán gì sự ấy ! Ở đời, thường ai cũng muốn giao phó mình cho một người giầu sang quyền thế. Nhưng sự thực đã chứng tỏ: Đức Mẹ bênh vực cách riêng những ai phó mình cho Trái Tim Người. Ở đời, thường ai cũng âu yếm chăm nom những sự thuộc về mình, vì thế Đức Mẹ cũng chăm nom cách riêng những ai đã dâng mình cho Trái Tim Người, dù ta chẳng có công lênh gì. Nếu vậy, ta còn ngần ngại gì mà chẳng mau dâng mình cho Trái Tim Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng đã làm việc ấy rồi, đã dâng cả thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ từ mấy năm nay.

Vì lẽ ấy, tôi định đến ngày 22-8-1950, lễ kính Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, tôi sẽ dâng Địa phận cho Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ; lại để chứng tỏ lòng thành thực của tôi, tôi sẽ khấn hứa xây một nhà thờ kính dâng Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Đó là những việc cần phải có sự cộng tác hợp lực của các đấng các bậc trong Địa phận.

Vậy tôi muốn tổ chức việc ấy thế này:

1) Từ ngày 13 đến 22 tháng 8 dương lịch, sẽ làm tuần Cửu nhật dọn mừng lễ Trái Tim Đức Mẹ, và dâng Địa phận cho Người. Trong tuần, ban phép Chầu trọng thể các nơi có Mình Thánh, còn việc cầu nguyện, giảng giải, để tùy ý các Cha xếp.

2) Tuần Cửu nhật mừng lễ Trái Tim Đức Mẹ cũng trùng vào tuần Tam nhật dọn mừng lễ Đức Bà lên Trời.

3) Sáng ngày lễ Đức Bà lên trời, hồi 8 giờ, sẽ bắt đầu lễ nghi phong chức Giám Mục cho tôi ở nhà thờ chính Hà nội. Xin các giáo hữu chẳng những dọn mình mừng lễ, mà lại nhớ cầu cho tôi được chịu chức cho sốt sắng. Nhân thể, cũng xin nhắc các Cha đọc tên tôi là Josephô-Maria trong Canon lễ.

4) Chiều lễ Đức Bà lên Trời, sẽ đón rước tượng Đức Bà Fatima ở Hải phòng đến thăm Hà nội, và sẽ để Đức Mẹ ngự ở nhà thờ chính Hà nội đủ một tuần lễ để các giáo hữu đến kính viếng.

5) Trong dịp này, đâu có thể được, các Cha nên mở tuần cấm phòng cho giáo hữu.

6) Ngày 22, hồi 7 giờ, tôi sẽ dâng Địa phận cho Trái Tim Đức Mẹ, và thay mặt Địa phận, tôi hứa xây một nhà thờ kính dâng Trái Tim Đức Mẹ, đoạn sẽ làm lễ giữa giời (nếu có thể được) trên một khu đất rộng, có thể xây nhà thờ đã hứa làm kính dâng Trái Tim Đức Mẹ (nếu có thể được).

7) Lễ đoạn, sẽ để lại tượng Đức Mẹ trên khu đất, các hội đoàn sẽ thay phiên đến cầu nguyện lót ngày. Chiều sẽ rước về nhà thờ chính chầu tạ ơn.

8) Các xứ phải hợp với Đức Giám Mục mà dâng Địa phận. Còn sự dâng riêng xứ, tôi để tùy ý các Cha Xứ, làm hay không, ngày này hay ngày khác, tùy ý, vì sự dâng phải tự do, và của dâng tự do mới quí.

9) Khi dâng xứ, các Cha có thể dùng mẫu sau đây tôi đã dùng mà dâng xứ Hàm Long (22-8-1948). Muốn dọn kinh mới cũng được, nhưng phải xin đấng có quyền kiểm soát trước khi đọc.

10) Mọi người sẽ ra sức ăn ở theo ý nghĩa sự dâng, là ăn ở cho xứng con riêng của Trái Tim Đức Mẹ, và cầu nguyện, cộng tác đủ mọi cách cho việc xây nhà thờ đã khấn hứa chóng hoàn thành.

Tôi hi vọng các đấng bậc sẽ vui lòng cộng tác vuối tôi để làm đẹp lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ thương yêu phù hộ chúng ta cách riêng, chúng ta sẽ tránh khỏi nhiều gian nan, và sẽ được hưởng vinh phúc trên thiên đàng với Chúa và Đức Mẹ.

Kính chào các đấng bậc, và mong chóng đến ngày Cha con gặp nhau.

Hà nội, ngày 22 – 7 – 1950
là ngày thứ VII trong tuần.

J. M. Khuê
Vic. apost. de Hanoi

Ngày cảm tạ đức tin: 18-4

24-11-2009: Khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện

Facebook
Twitter
Email
Print
Lên đầu trang