Những Từ Nhiệm và Bổ Nhiệm Ngày 20/05/2017

Ngày 20/05/2017, Đức Thánh Cha đã chấp thuận một số đơn từ nhiệm, đồng thời cũng bổ nhiệm thêm một số giám mục mới.

Trước hết, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Giovanni Tonucci từ chức vụ Tổng giám mục địa hạt tòng nhân Loreto, và là Đại diện giáo hoàng ở Đền thờ Loreto và ở Vương cung thánh đường Thánh Antôn ở Padua.

Cùng với việc chấp thuận này, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm đức ông Fabio Dal Cin lên kế vị Đức Tổng giám mục Giovanni Tonucci.

Sinh ngày 23/01/1956 tại Vittorio Veneto, thầy Dal Cin học tại chủng viện giáo phận Vittorio Veneto và được thụ phong linh mục ngày 07/12/1990 cho giáo phận nhà.

Sau khi thụ phong, cha Dal Cin được bổ nhiệm làm Linh mục phó xứ. Năm 1988, cha được bề trên gọi vào chức vụ Quyền giám đốc ơn gọi của địa phận. Trong thời gian này, cha đã học thêm các khóa chuyên biệt về thần học, mục vụ, và phụng vụ. Năm 2000, cha được chỉ định làm Đại diện giám mục đặc trách mục vụ ơn gọi và là Giám đốc ơn gọi. Năm 2001, là giáo sư phụng vụ tại Treviso-Vittorio Veneto Interdiocesan Theological Studio. Năm 2004, cha được chỉ định làm thành viên hội đồng đào tạo phó tế vĩnh viễn.

Từ tháng 03/2007, cha Dal Cin phục vụ như một ủy viên của Congregation for Bishops. Năm 2011, cha lấy bằng tiến sĩ thần học tại Pontifical Athenaeum of St. Anselm ở Rome. Từ năm 2012, cha được tặng ban tước vị Đức ông, cấp bậc Tuyên úy của Đức giáo hoàng.

Cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Camilo D. Gregorio, Giám hạt Batanes, Philippines. Đồng thời, bổ nhiệm cha Danilo B. Ulep lên kế nhiệm. Cha Danilo B. Ulep là linh mục thuộc Tổng giáo phận Tuguegarao, hiện đang là Cha sở của đền thờ Santo Niño ở Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan.

Cũng trong ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Peter Remigius, Giám mục giáo phận Kottar, India, và bổ nhiệm cha Nazarene Soosai, hiện đang là Cha sở của giáo xứ Our Lady of Ransom ở Kanyakumari, Kottar lên kế vị.

Ngoài những bổ nhiệm trên, trong ngày, Đức Thánh Cha còn bổ nhiệm cha Andrzej Przybylski lên làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Częstochowa, Poland, hiệu tòa Orte.

Đức Thánh Cha cũng chỉ định Đức Hồng Y Giuseppe Bertello làm đặc sứ cho ngài tới tham dự lễ kỷ niệm 200 năm thành lập giáo phận Cuneo, sẽ diễn ra vào ngày 16/07/2017 tới đây tại Cathedral of Santa Maria Assunta.

Nguồn: http://press.vatican.va

Nguyền Tro Bụi lược dịch

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top