Những Từ Nhiệm và Bổ Nhiệm Trong Hai Ngày 13 và 15/05/2017

Trong hai ngày 13 và 15/05, Phòng báo chí Tòa thánh đã đưa ra thông cáo về một số từ nhiệm và bổ nhiệm mới như sau:

Ngày 13/05/2017

Trong ngày 13/05 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Valentin Pozaić, S.J. Giám mục phụ tá giáo phận Zagreb, Croatia.

Cũng trong ngày 13 này, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Eduard Kava, O.F.M. Conv., làm Giám mục phụ tá tổng giáo phận Lviv of the Latins, Ukraine, hiệu tòa Cilibia.

Cùng ngày, Đức Thánh Cha thuyên chuyển Đức tổng giám mục Jude Thaddeus Okolo, hiệu tòa Novica, hiện đang làm Sứ thần tòa thánh tại Dominican Republic và là vị Đại diện giáo hoàng tại Porto Rico tới làm Sứ thần tòa thánh tại Ireland.

Thêm một bổ nhiệm nữa trong ngày, đó là Đức tổng giám mục Michael W. Banach, hiệu tòa Memfi được Đức Thánh Cha đặt làm Sứ thần tòa thánh tại Mauritania, Senegal, Cabo Verde, và Guinea Bissau.

Ngày 15/05/2017

Hôm nay, ngày 15/05/2017, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Justin Joseph Bianchini, Giám mục giáo phận Geraldton, Australia. Đồng thời, bổ nhiệm cha Michael Morrissey làm Giám mục kế vị Đức cha Justin Joseph Bianchini.

Sinh ngày 09/09/1952 tại Yalgoo, miền tây nước Australia, cha Michael Morrissey được thụ phong linh mục ngày 31/01/1981, và đã phục vụ ở nhiều vị trí khác nhau. Cha từng là Linh mục chính xứ, Tuyên úy quân đội, Trưởng ban Clergy Life and Ministry office, Trưởng ấn, và Tổng đại diện.

Cùng ngày, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Bernard E. Shlesinger III, một linh mục thuộc giáo phận Raleigh, North Carolina, làm Giám mục phụ tá cho giáo phận Atlanta, United States of America, hiệu tòa Naiera.

Sinh ngày 17/12/1960 tại Washington DC, tổng giáo phận cùng tên, Bernard E. Shlesinger III có bằng cử nhân về kỹ thuật nông nghiệp. Sau đó, anh vào không quân và trở thành phi công lái máy bay hạng lớn chuyên chở hàng hóa, (C-130 Hercules) và đã lên tới chức đội trưởng. Sau khi xuất ngũ, Bernard E. Shlesinger III gia nhập chủng viện. Thầy học triết học tại Theological College of the Catholic University of America ở Washington, và thần học tại Pontifical North American College và Pontifical Gregorian University ở Rome.

Thầy Bernard E. Shlesinger III được thụ phong linh mục ngày 22/06/1996 cho giáo phận Raleigh, North Carolina.

Sau khi thụ phong linh mục, cha Bernard E. Shlesinger III từng làm Linh mục phó xứ, Linh mục chính xứ, Phó giám đốc ơn gọi, Quản hạt, Giám đốc ơn gọi và phụ trách chủng sinh của giáo phận Raleigh, Cha linh hướng tại chủng viện Saint Charles, tiểu bang Philadelphia. Cha cũng là Chủ tịch hội đồng linh mục của giáo phận Raleigh.

Bên cạnh Anh ngữ, cha Bernard E. Shlesinger III còn có thể nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý.

Nguồn: http://press.vatican.va

Nguyễn Tro Bụi lược dịch

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top