Ơn gọi cho tôi

Tôi được gọi để trở nên anh em chị em trong tình người hay còn gọi là ơn gọi của con người. Vậy là người nên mới có ơn gọi?

Đúng vậy! Nhưng người ta lại hay thường quên điều đó. Mỗi người được gọi để sống chứ không chọn cho mình sinh ra.

Như thế, con người được mời gọi để xây dựng cuộc sống của mình để làm sao cho có ý nghĩa và có hướng đi. Con người được mời gọi để phục vụ người khác bởi một lý do rất đơn giản đó là mang đển cho người khác sự giúp đỡ để họ cũng có một cuộc sống xứng đáng là con người như mỗi người mong muốn.

Đôi khi người ta nói rằng ‘có’ một ơn gọi, vậy phải hiểu thế nào? ‘Có’ ở đây không có nghĩa là sở hữu như là có một chiếc xe, hay có một ngôi nhà, nhưng ‘có’ phải hiểu là ‘đặt trong mối tương quan’ như là tôi có cha mẹ, có anh chị em. Một cái ‘có’ được đặt trong mối tương quan với người khác. Chúng ta cũng có thể nói trong một ý nghĩa khác như có ơn gọi chăm sóc người khác, có ơn gọi làm việc, hay là có ơn gọi dạy học…

Có một ơn gọi theo nghĩa là mời gọi, được gọi để trở nên, để thực hiện. Có ơn gọi cũng có nghĩa là một sự dẫn dắt trong cuộc sống của mình để đi theo một hướng nào đó và như vậy, thật cần thiết khi có một sự lựa chọn trong cuộc đời mỗi con người.

chemin

AT

Scroll to Top