Trực tiếp Giờ kinh Gia đình

Trực tiếp từ nhà nguyện Fatima

Tháng 12

Cầu nguyện cho người khuyết tật:

– được xã hội quan tâm cách đặc biệt,

– được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

Thông Báo

TIN MỚI NHẬN

Bao giờ cho đến ngày xưa…

Trong câu chuyện của bà, tôi thấy sáng lên ánh mắt niềm vui và hứng khởi của hoài niệm. Nhưng, khi trở lại thực tại, bà quay mặt, giấu nhanh một tiếng thở dài: Bao giờ cho tới ngày xưa…

Mấy điều với Cha

Vậy là, bài viết này của con được xuất bản mà không còn được Cha biên tập, chỉnh sửa nữa. Cho nên, con mới dám “nói xấu” Cha mấy điều.

CÁC ỦY BAN

Chơi Video
Scroll to Top