Trực tiếp Giờ kinh Gia đình

Trực tiếp từ nhà nguyện Fatima

Tháng 12

Cầu nguyện cho người khuyết tật:

– được xã hội quan tâm cách đặc biệt,

– được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

Thông Báo

TIN MỚI NHẬN

Chuỗi Mân Côi bị lãng quên

Giữa một xã hội đầy vội vã và biến động, chúng ta được mời gọi hãy thì thầm những lời kinh Mân Côi để tìm được sự bình an trong tâm hồn.

Cứ tưởng

Con người thường mắc một loại bệnh mang tên bệnh TƯỞNG. Bệnh này không khiến con người chết nhưng luôn khiến con người khổ.

CÁC ỦY BAN

Chơi Video
Scroll to Top