Trực tiếp Giờ kinh Gia đình

Trực tiếp từ nhà nguyện Fatima

Tháng 12

Cầu nguyện cho người khuyết tật:

– được xã hội quan tâm cách đặc biệt,

– được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

Thông Báo

TIN MỚI NHẬN

Khi người ta không còn gì…

Nếu ví cuộc đời như một chiếc máy tính, có lẽ chúng ta không có quyền nhấn nút Delete để đẩy cuộc đời vào cõi hư vô, nhưng ta lại luôn có thể nhấn nút Restart.

Ông Chí Dị

Tiếng chuông lỗi nhịp vì người kéo chuông, ông Chí Dị đã mất. Không biết tự bao giờ tụi trẻ tinh nghịch lại gán cho ông Chí cái biệt danh là “Dị” ấy.

“À! Tôi đến đây để tìm vàng”

Nơi đây giống như những hạt vàng đã bị vùi lấp trong lớp đất đá đang chờ người ta khám phá. Bởi vậy, nhiều lần tôi đã thưa với Chúa rằng: Chúa ơi! Chúa muốn con làm gì tại đây?

CÁC ỦY BAN

Chơi Video
Scroll to Top