Phải chăng tin vào Đức Giêsu mà bị vạ tuyệt thông? – Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay A – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

PHẢI CHĂNG TIN VÀO ĐỨC GIÊSU MÀ BỊ VẠ TUYỆT THÔNG?

Chúa Nhật 4 Mùa Chay A

(Ga 9,1-38)

Tin mừng thánh Gioan hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu là “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật” đã thông ban ánh sáng và thể hiện quyền uy của Ngài khi chữa lành một người mù từ thuở mới sinh, làm cho anh ta từ một kẻ chưa biết chưa tin trở thành người có lòng tin vững vàng vào Ngài: “Lạy Thày, tôi tin”.

Trước sự kiện người mù được sáng, người ta có những phản ứng và những thái độ khác nhau.

Thoạt tiên là những kẻ lân cận, những người quen biết anh mù. Họ chia rẽ nhau vì sự kiện anh được sáng. Người thì nói: “Hắn không phải là kẻ ăn mày đó sao?” Có người đáp: “Chính hắn đó”. Kẻ khác lại rằng “không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn thôi!”

Tiếp đến là những người Pharisiêu. Họ chia rẽ nhau vì Đức Giêsu mở mắt người mù trong ngày Sabat. Người thì bảo: “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sabat” Kẻ khác thì bảo: “Một người tội lỗi sao có thể làm được những phép lạ như vậy?i

Cha mẹ người mù thì né tránh để khỏi phải liên luỵ, phiền hà: “Các ông hãy hỏi nó, nó có đủ trí khôn để trả lời”.

Vâng, chỉ có anh mù mới biết rõ về những gì đã xảy ra nơi mình. Anh biết rõ ai là người đã mở mắt thể xác và tâm hồn cho anh, để anh từ một kẻ chưa biết, chưa tin Chúa, trở thành một người biết rất rõ về Chúa và tin rất vững vàng vào Chúa, dù anh phải đối diện với biết bao khó khăn, phiền toái.

Khó khăn phiền toái từ những người Pharisiêu. Họ hỏi cung anh, họ nguyền rủa anh là đứa sinh ra trong đống tội, và “ra vạ tuyệt thông, trục xuất anh ra khỏi hội đường”.

Khó khăn đến từ phía những người thân yêu là cha mẹ của anh. Họ sợ liên luỵ không dám nhìn nhận anh là con, để anh phải trơ trọi một mình.

Nhưng đúng lúc anh đơn độc một mình, Đức Giêsu đã xuất hiện, để yên ủi anh và nhất là để tỏ cho anh biết Người là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa. Lập tức anh quì xuống bái lạy Người.

Chuyện kể rằng: Anh Thiện là con cả một gia đình Nho giáo, đi du học bên trời Âu. Khi trở về nước, anh đã xin học giáo lý để gia nhập đạo Công giáo. Biết tin, mọi người trong gia đình phản đối và cho anh là khùng… Tuy vậy, anh vẫn quyết tâm xin theo Đạo. Dịp lễ Phục sinh, anh đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội. Khi được hỏi tại sao anh lại xin theo Đạo ? Anh cười và trả lời: “Tôi thấy ở Đạo Chúa có một nét đẹp mà nhiều người không thấy”.

Có thể nói: Câu chuyện về ơn gọi và hành trình đức tin của người mù trong Tin mừng cũng chính là câu chuyện vê ơn gọi và hành trình đức tin của mỗi người tín hữu chúng ta khi sống giữa thế gian: “Giữa thế gian, vì danh Thày anh em sẽ bị mọi người thù ghét, ngược đãi và bách hại… Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bỏ rơi và bắt nộp cho vua chúa quan quyền. Họ sẽ giết một số người trong anh em… Nhưng đây là cơ hội để anh em làm chứng về Thày và xác tín rằng một sợi tóc trên đầu anh em cũng sẽ không bị mất đâu…”(x. Lc 21,12-19), vì “Thày luôn ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), “chẳng bao giờ để anh em phải mồ côi đơn độc” (Ga 14,18) . Vì thế “anh em hãy can đảm lên, Thày đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Lạy Chúa Giêsu, “Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, là Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa thật”. Con xin cảm tạ Chúa đã ban ánh sáng đức tin cho con, để con được biết Chúa và yêu Chúa. Xin cho con luôn biết tin yêu và gắn bó với Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Tham khảo thêm

SUY NIỆM NGÀY LỄ

Lên đầu trang