Phụ thêm thông cáo của Tòa Giám Mục Hà Nội về việc dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Cũng trong thông cáo ra ngày 02/7/1959, Bề trên giáo phận đã hướng dẫn các linh mục cách thức soạn thảo biên bản dâng giáo xứ cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria. Đồng thời ngài cũng tiếp tục khuyến khích các giáo hữu đọc kinh và gia nhập hội Trái tim sầu thảm và vẹn sạch Đức Mẹ Maria nhằm mục đích cổ võ việc tôn sùng trái tim Mẹ và cầu nguyện đặc biệt cho các Linh mục.

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

PHỤ THÊM THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

VỀ VIỆC DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM MẸ

SỐ 28/1959

Con hợp ý cùng các giáo hữu các xứ Bề trên đã giao cho con coi sóc, nhất là với đại biểu các xứ ấy đang có mặt ở đây.

Con dâng cho Trái tim sầu thẳm và Vẹn sạch Mẹ, các xứ Bề trên đã giao cho con coi sóc là xứ……….

Con cam đoan sẽ lo liệu cho các xứ ấy sùng kính Trái tim Mẹ, nhất là con sẽ lo riêng việc này:……….(1)

Xin Mẹ thương nhận các xứ ấy và đổ ơn xuống đầy rẫy trong các xứ ấy.

Tại…………Ngày…………

Ký tên: Linh mục………………    

Biên bản

Tôi là Linh mục…………….làm chính xứ, hay phụ trách………… hợp ý với các giáo hữu, các xứ, bề trên đã giao cho tôi coi sóc, nhất là với các đại biểu các xứ ấy có mặt với tôi trong nhà thờ.

(2) Tôi đã dâng xứ………………… cho Trái tim sầu thảm và Vẹn sạch Đức Mẹ, và tôi đã cam đoan rằng tôi sẽ lo liệu cho các xứ ấy sùng kính Trái tim Đức Mẹ, nhất là lo riêng những việc này……………

Tôi đã dâng và cam đoan như vậy, ngày 22-8-1959, trong nhà thờ……………..      

Làm tờ này tại…………Ngày………………..

Đính theo đây bài tôi đã đọc hôm ấy.

(1) Muốn cam đoan điều gì thì viết điều ấy vào:

Ngắm 7 sự thương khó – Lần hạt Mân côi – Nguyện ngắm 15 phút

Xưng tội chịu lễ đền tạ – Hy sinh – Ra sức chịu cho nên các sự khó gặp hằng ngày

Cầu nguyện cho các đâng bậc như đọc trong kinh dâng mình – dạy kinh bổn cho trẻ em………

(2) Nên kể tên các đại biểu – Xứ nào.

HỘI (PIA UNIO): TRÁI TIM SẦU THẢM VÀ VẸN SẠCH ĐỨC MẸ MARIA

1. Mục đích

a/ Cổ võ sự sùng kính Trái tim Mẹ.

b/ Cầu cho Linh mục.

2. Vào hội : Nhận đọc kinh theo ý hội.

3. Các bậc hội viên và việc phải làm:

a/ Bậc I : Hằng ngày đọc kinh của hội

b/ Bậc II : Hằng ngày đọc kinh của hội và dâng mình làm Linh mục hay là làm một việc khác giúp ích cho hội, ngoài sự đọc kinh cầu nguyện, việc y phải làm một

năm ít là một lần.

c/ Bậc III: Chỉ có Linh mục được vào bậc này. Hằng ngày đọc kinh của hội, hằng năm làm một lễ theo ý hội, lại phải giảng khuyên và lo liệu cho người ta sùng kính Trái tim Mẹ.

Nota : Người bậc I tùy ý lên bậc II, và nếu là Linh mục được bước lên bậc III.

4. Kinh của hội:

a/ Kinh lạy Trái tim sầu Thẳm và Vẹn Sạch Mẹ Maria.

b/ 3 Kinh kính mừng.

c/ 3 câu than: Trái tim Sâu Thẳm và Vẹn Sạch Mẹ Maria, cầu cho chúng tôi – Đức Mẹ Việt Nam, cầu cho chúng tôi – Đức Mẹ Hà Nội, cầu cho chúng tôi.

5. Ơn tích:

– Được nhờ lời cầu nguyện và việc lành của hội

– Được nhờ các lễ hội xin và các lễ Linh mục của hội làm theo ý hội. Được nhiều ít tùy hội: Bậc II được nhờ gấp hai bậc I – Bậc III được nhờ gấp ba bậc I.

6- Hội sở: Nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội.

Chuẩn y Trong thành phĐức Mẹ.

Ngày l Đức Mẹ Hà Nội (2-7-59).

Đóng dấu và ký tên

J.M. Trịnh Như Khuê, vic.apost.

HỢP Ý CẦU XIN

Lạy Trái Tim Sầu Thảm và vẹn sạch Mẹ Maria, lạy Mẹ hay thương, chúng con ước mong và cầu xin cho mọi người hiểu lòng Mẹ, biết ơn Mẹ và sùng kính Trái Tim Mẹ.

Xin Mẹ thương chúng con, ban mọi ơn lành phần hồn phần xác, nhất là xin Mẹ thương đổ ơn xuống đầy rẫy trên các linh mục. Xin Mẹ ban cho Hội Thánh được nhiều linh mục và những linh mục vừa ý Mẹ.

Lạy Mẹ rất lân ái, chúng con kêu van cách riêng, xin Mẹ ban ơn trọng ấy cho địa phận chúng con. Ước mong chúng con được thấy linh mục Địa phận chúng con vừa đông đúc vừa sốt sáng kính mến Trái Tim Sầu Thảm và Vẹn Sạch Mẹ. Amen. (Mỗi lần đọc được 100 ngày ân xá)

Đọc đoạn 3 kinh Kính Mừng

Sau hết thêm 3 câu than sau này:

– Trái Tim Sầu Thảm và Vẹn Sạch Mẹ Maria

  Cầu cho chúng tôi

– Đức Mẹ Việt Nam

  Cầu cho chúng tôi

– Đức Mẹ Hà Nội 

  Cầu cho chúng tôi

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ Đức Mẹ Hà Nội 2/7/1959

Jos. Mar. Khuê. Vic. Apost.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top