Phụng vụ: Có được đốt nến Phục Sinh quanh năm không?

HỎI: Có được đốt nến Phục Sinh quanh năm không?

ĐÁP: Lịch Công giáo hướng dẫn:

“Nến PS đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ và được thắp sáng trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ kinh sáng và giờ kinh chiều cho đến hết lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.”

“Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nến PS được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong nghi lễ an táng, Nến PS được đặt gần quan tài để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực” (CE 372 và Thông Tư Bộ Phượng Tự ngày 16-1-1988 số 99).

Ngoài mùa PS, không được đặt và đốt nến PS trên cung thánh(tr. 84).

Như vậy, theo quy định của Bộ Phượng Tự thì nến Phục Sinh chỉ dùng trong mùa Phục Sinh, khi ban bí tích rửa tội và khi cử hành lễ an táng chứ không được đặt và đốt quanh năm.

Nguồn:phuongtu&nghethuatthanh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top