Dừng phát sóng Thánh lễ trực tuyến hằng ngày

baner lễ trực tuyến

Kể từ thứ Hai ngày 18/10/2021 Ban Truyền Thông Giáo Phận dừng phát sóng trực tiếp Thánh lễ ngày thường.

Thánh lễ Chúa nhật sẽ được sẽ được phát trực tiếp vào lúc 18h00

Giờ Kinh tối vẫn tiếp tục phát trực tiếp vào lúc 20h30 từ thứ Hai đến thứ Bẩy

Kính mời cộng đoàn tham dự!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top