Quý Cha tại các giáo hạt họp mặt thường niên tháng 12/2022

Theo định kỳ đầu tháng chẵn, quý Cha đang mục vụ tại các Giáo hạt trong Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ tổ chức họp mặt để tĩnh tâm và bàn thảo công việc chung tại Giáo hạt của mình. Theo đó, quý Cha tại giáo hạt Chính tòa họp mặt vào ngày 07/12; hạt Nam Định vào ngày 13/12, các hạt khác như Phú Xuyên, Thanh Oai và Mỹ Đức – Hòa Bình đồng loạt tổ chức tĩnh tâm vào ngày 14/12/2022.

Tại Giáo hạt Chính Tòa Hà Nội

Trong giờ họp mặt tại giáo xứ Vạn Phúc ngày 07/12, Cha quản hạt Antôn Trần Duy Lương đã giới thiệu, chúc mừng 4 Cha mới về nhận nhiệm sở và mục vụ trong Giáo hạt. Cụ thể là cha Phaolô Nguyễn Văn Đoàn, chính xứ Thụy Ứng, kiêm nhiệm Lại Yên; Cha Giuse Nguyễn Văn Hải, chính xứ Giang Xá; Cha Phêrô Nguyễn Văn Lanh, chính xứ Yên Lộ; và cha Giuse Trần Tiến Thạo, chính xứ An Thái. Đồng thời Cha Quản hạt cũng nhắc đến 2 Cha được thuyên chuyển trong giáo hạt là cha Phêrô Tạ Văn Tuân, chính xứ Đình Quán và cha Phêrô Tạ Văn Thắng, chính xứ Trung Trí.

Tiếp theo, quý Cha đã bầu bổ sung quý Cha đặc trách các tiểu ban trong Giáo hạt:

+ Cha Giuse Nguyễn Văn Hải, đặc trách ban Caritas

+ Cha Giuse Trần Tiến Thạo, đặc trách ban Truyền Thông

+ Cha Phêrô Tạ Văn Thắng, đặc trách ban Giáo Lý

+ Cha Phêrô Nguyễn Văn Lanh, đặc trách ban Giáo Dân

+ Cha Phaolô Nguyễn Văn Đoàn, đặc trách ban Gia đình

+ Cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, đặc trách ban Thánh Nhạc.

Tiếp đến, quý Cha đặc trách các ban Caritas, Sinh viên, Giới trẻ và Thánh nhạc thông báo các chương trình của ban mình.

Đỉnh cao của ngày gặp mặt là phút hồi tâm bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Bữa trưa thân mật cùng với Đức cha Lôrensô đã khép lại ngày họp mặt định kỳ của quý Cha hạt Chính tòa.

Tại giáo hạt Nam Định

Ngày họp mặt được tổ chức tại giáo xứ Vỉ Nhuế lúc 9h00 ngày 13/12 với sự hiện diện thân tình của quý Cha trong Giáo hạt.

Sau đầu giờ cầu nguyện, cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Hy đã giới thiệu và chào đón quý Cha vừa được Bề Trên thuyên chuyển về giáo hạt Nam Định gồm 3 cha xứ và 4 cha phó:

+ Cha Giuse Trần Văn Đoạt (Được) – Chính xứ Tường Loan

+ Cha Giuse Hoàng Minh Giám – Chính xứ Vĩnh Trị

+ Cha Giuse Nguyễn Minh Chiểu – Chính xứ Trung Đồng kiêm nhiệm xứ Ninh Mật

+ Cha Tôma Nguyễn Quang Cao – Phó xứ Vĩnh Trị

+ Cha Giuse Nguyễn Văn Hiệu – Phó xứ Gia Trạng

+ Cha Giuse Đỗ Văn Long – Phó xứ Nam Định

+ Cha Gioan Tạ Đức Vượng – Phó xứ Bảo Long

Ngoài ra quý Cha đã bầu ra ban đặc trách mới của Giáo hạt:

+ Cha Giuse Hoàng Minh Giám trưởng ban Thánh Nhạc và Phụng Vụ

+ Cha Giuse Nguyễn Minh Chiểu trưởng ban Truyền Thông.

Trong giờ hội thảo, các ban trong Giáo hạt đã tổng kết sinh hoạt năm 2022 và chương trình hoạt động năm tới năm 2023.

Vào lúc 11h30, quý Cha chầu Thánh Thể và xét mình xưng tội tại thánh đường của Giáo xứ.

Tại giáo hạt Phú Xuyên

Ngày 14/12, quý Cha giáo hạt Phú Xuyên tổ chức họp mặt và tĩnh tâm tại giáo xứ Sở Hạ.

Sau phút cầu nguyện đầu giờ, cha Quản hạt Giuse Vũ Ngọc Ruẫn trình bày nội dung buổi họp và giới thiệu các Cha phó mới về phục vụ tại Giáo hạt.

Thứ đến, các Ban tổng kết và đưa ra những dự định hoạt động trong thời gian tới. Ban Giáo lý thông báo tổ chức tĩnh tâm mùa Vọng cho Giáo lý viên vào thứ Bảy ngày 17/12 tại giáo xứ Bái Xuyên, và huấn luyện giáo lý cho Huynh-Dự trưởng trong thời gian tới. Ban Giới trẻ mời gọi giới trẻ các giáo xứ tích cực làm việc bác ái cho người nghèo.

Tại giáo hạt Thanh Oai

Giáo xứ Thạch Bích là địa điểm được chọn cho buổi họp mặt của quý Cha giáo hạt Thanh Oai. vào ngày 14/12

Trước hết, cha Tân Quản hạt Phêrô Trần Văn Việt có lời chào quý Cha trong Giáo hạt và khai mạc ngày họp mặt. Kế đó, Cha tân Quản hạt Phêrô giới thiệu quý Cha mới được thuyên chuyển về mục vụ tại Giáo hạt.

Theo đề cử cùng với biểu quyết, quý Cha đặc trách các tiểu ban trong Giáo hạt được xếp đặt như sau:

1. Ban Tu sĩ: Cha Giuse Nguyễn Văn Tuy

2. Ban Thánh nhạc: Cha Giuse Nguyễn Văn Linh

3. Ban Ơn gọi: Cha Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

4. Ban Thiếu nhi: Cha Luca Nguyễn Văn Trì; Phó ban cha Antôn Lê Văn Quyết

5. Ban Giáo dân: Cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh

6. Ban Truyền Thông: Cha Giuse Nguyễn Khắc Trường

7. Ban Caritas: Cha Giuse Nguyễn Nguyễn Ngọc Thanh; Phó Ban cha Gioan Nguyễn Trọng Viên

8. Ban Giáo lý: Cha Giuse Phạm Hoàng Huy; Phó ban cha Giuse Phạm Văn Thế

9. Ban Giới trẻ: Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sáng; Phó ban cha Giuse Nguyễn Văn Khoa

10. Ban Phụng vụ: Cha Phêrô Nguyễn Phú Hùng

11. Ban Truyền giáo: Cha Giuse Nguyễn Văn Hưng; Phó ban cha Antôn Nguyễn Ngọc Hưởng, Op.

12. Ban Gia đình: Cha Giuse Nguyễn Văn Thắng

13. Ban Cố vấn: Cha Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

14. Ban Công Lý và Hòa Bình: Cha Vinhsơn Phạm Văn Thắng

15. Thủ quỹ: Cha Giuse Phạm Đức Văn

16. Thư ký: Cha Antôn Bùi Văn Hoạt

Kết thúc buổi gặp mặt là giờ chầu Thánh Thể tạ ơn Thiên Chúa và hồi tâm thống hối.

Tại giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Trong tâm tình của tuần III mùa Vọng, ngày 14/12, quý Cha giáo hạt Mỹ Đức Hoà Bình đã quy tụ về giáo xứ Vân Đình để gặp mặt chia sẻ mục vụ và tĩnh tâm.

Sau khi cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Quản hạt Giuse sơ lược một số thông tin về Giáo hạt, Giáo phận, và cập nhật những thay đổi về mục vụ theo tinh thần Công nghị của Tổng Giáo phận.

Trong dịp này, Cha Quản hạt Giuse cũng chào mừng và giới thiệu quý Cha mới được Đức Tổng Giám mục Giuse bổ nhiệm về mục vụ tại Giáo hạt.

Cùng với đó, giờ họp bàn cũng bầu ra quý Cha đặc trách và phó đặc trách các tiểu ban. Theo đó:

+ Đặc trách Ban Giới trẻ: cha Phanxicô Xaviê Trần Truyền Giáo (Trưởng Ban); cha Giuse Nguyễn Viết Hoan (Phó ban); cha Micae Nguyễn Hoàng Nam (Phó ban)

+ Đặc trách Ban Thánh nhạc: cha Giuse Đinh Ngọc Cảnh, OFM (Trưởng ban); cha Giuse Nguyễn Văn Ngọc (Phó ban)

+ Đặc trách Truyền thông: Cha Phêrô Trần Ngọc Lâm (Trưởng ban); cha Phaolô Trần Xuân Dũng (Phó ban)

Cuộc gặp gỡ, chia sẻ diễn ra với bầu không khí cởi mở và thân tình trong tinh thần huynh đệ. Kết thúc giờ chia sẻ, quý Cha cùng nhau tham dự giờ chầu Thánh Thể Chúa sốt sắng và hồi tâm để lãnh nhận Bí tích Hoà Giải.

Xin Chúa Giêsu Mục tử luôn đồng hành cùng quý Cha trong sứ vụ mục tử của mình, để sự nhiệt thành, tinh thần hy sinh phục vụ, cùng với đời sống thánh thiện của các ngài sẽ mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho linh hồn.

BBT tổng hợp

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top