Quý Cha trong Giáo hạt Phủ Lý họp mặt tháng 04/ 2019

Sáng Thứ ba, ngày 02 tháng 04 năm 2019, quý Cha trong hạt Phủ Lý đã có buổi gặp gỡ và bàn về công việc mục vụ tại giáo xứ Tiêu Thượng.

Bước vào buổi họp, với việc xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa đầu giờ, Cha Giuse Bùi Quang Tào – Quản hạt Phủ Lý đã triển khai một số công việc mục vụ, đặc biệt ngài nhấn mạnh đến việc học hỏi giáo lý.

Trong bầu khí gia đình, quý Cha cũng đóng góp ý kiến và xây dựng trong tình hiệp nhất để làm sao cho việc mục vụ trong Giáo hạt ngày càng thăng tiến.

Tiếp đến, quý cha đặc trách về Giáo lý, Giới trẻ và Caritas cũng điểm lại một số hoạt động và bàn về công việc sắp tới.

Buổi họp khép lại bằng việc Chầu Thánh Thể, quý cha và bà con giáo dân cùng dâng lên Chúa những tâm tình ước nguyện, xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo hạt được muôn ơn lành.

15422 phu ly 1

BTT Giáo hạt Phủ Lý

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top