Ra mắt ban điều hành giới trẻ giáo xứ Lường Xá

Vào lúc 18h30, Chúa nhật VII Phục Sinh, 02/6/2019, cha Antôn Trịnh Duy Công, Chính xứ Lường Xá đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Cũng trong Thánh Lễ này cha Antôn đã trao Ủy nhiệm thư cho các anh em trong Ban lãnh đạo mới của giới trẻ giáo xứ. Tham dự Thánh Lễ có quý sơ dòng Đa Minh, Ban mục vụ giáo xứ, Ban lãnh đạo các xóm, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh Lễ, cha Antôn mời gọi các bạn trẻ hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, đã kêu gọi và tuyển chọn các bạn vào Ban lãnh đạo, để phục vụ nhu cầu thiêng liêng của giới trẻ trong thời kỳ mới.

Trong bài chia sẻ, cha Antôn nhấn mạnh tầm quan trọng của Ban lãnh đạo giới trẻ trong đời sống đức tin của giáo xứ. Đó là các bạn được mời gọi quy tụ các bạn trẻ trong giáo xứ tham gia các sinh hoạt đức tin, cộng tác với Ban mục vụ và các hội đoàn trong việc tổ chức những ngày lễ trọng của giáo xứ. Điều này rất cần đến sự hy sinh, dấn thân phục vụ cách nhiệt thành, xuất phát từ đức tin và lòng yêu mến giáo xứ của các anh em trong Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, Cha Antôn mời gọi Ban mục vụ, các hội đoàn và toàn thể giáo xứ hãy quan tâm nâng đỡ các anh em trong Ban lãnh đạo giới trẻ, vì qua đây chúng ta huấn luyện và đào tạo những nhân sự nòng cốt, để lãnh đạo các hội đoàn và Ban mục vụ giáo xứ trong tương lai

Ngay sau bài giảng, cha xứ đã trao Ủy nhiệm thư cho 13 anh em trong Ban lãnh đạo mới, với những chức danh và nhiệm vụ cụ thể.

Sau phép lành cuối lễ, Anh Phêrô Vũ Văn Thuyên, tân trưởng ban giới trẻ, đại diện cho Ban lãnh đạo và giới trẻ giáo xứ, dâng lời tạ ơn Chúa, đội ơn Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, tri ân cha xứ, Quý sơ, Quý Ban Mục vụ và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành giúp đỡ giới trẻ trong những năm qua, nhất là đã tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho giới trẻ nói chung, cách riêng là cho Ban Lãnh đạo mới. Anh cũng không quên nói lên lòng biết ơn đối với Ban lãnh đạo vừa mãn nhiệm, và ước mong được các anh chị đi trước yêu thương và giúp đỡ anh em trong Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Xin tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng các bạn trong ban lãnh đạo mới của giới trẻ giáo xứ Lường Xá. Xin chúa ban cho các bạn có một tinh thần quảng đại, biết dấn thân và hy sinh phục vụ để hoàn thành những công việc trong thời gian tới.

15722 gioi tre 6
15722 gioi tre 6
15722 gioi tre 6
15722 gioi tre 6
15722 gioi tre 6
15722 gioi tre 6
15722 gioi tre 6

BTT xứ Lường Xá

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top