Ra mắt Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Phương Trung

Chúa Nhật XVIII Thường niên, ngày 02/8/2020, Cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP đã long trọng tổ chức Thánh lễ ra mắt Hội đồng Mục vụ Giáo xứ mới của giáo xứ Phương Trung nhiệm kỳ 2020-2024.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy quảng đại để cộng tác với Chúa, bằng cách chia sẻ cơm bánh đến với những mảnh đời đang đói khát về mặt vật chất và tình yêu đến với những mảnh đời đói khát về mặt tâm hồn.

Sau bài giảng, các thành viên trong Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ mới đã tuyên hứa trung thành với Chúa và chu toàn trách vụ của mình giữa cộng đoàn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Giuse đã trao “Bằng Ghi nhận” và những món quà để cảm ơn và tri ân những nỗ lực của các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tiền nhiệm trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ngày 19/7/2020, cộng đoàn dân chúa Giáo xứ Phương Trung đã thực hiện bỏ phiếu đ bầu Hội đồng Mục vụ Giáo xứ theo “Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ” do Đức Tổng Giám mục Giuse ban ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Nguyện xin Chúa chúc lành và ban cho các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và gia đình luôn dồi dào niềm vui, sức khỏe và ơn phúc.
18286 HDMV mơi 2

18286 HDMV mơi 1
18286 HDMV mơi 3

HĐMVGX mới, nhiệm kỳ 2020 – 2024
18286 HDMV mơi 4

Ban mục vụ tiền nhiệm18286 HDMV mơi 5

Bỏ phiếu bầu Ban mục vụ mới

18286 HDMV mơi 6

BTT Gx. Phương Trung

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top