Ra mắt xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Don Bosco tại Phú Đa

Vào hồi 9h00 sáng ngày 21 tháng 7 năm 2019 Chúa nhật XVI Thường niên C, tại Giáo Xứ Phú Đa đã diễn ra Thánh lễ với nghi thức ra mắt Xứ Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Don Bosco Phú Đa và nghi thức tuyên hứa. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có cha tuyên úy Hiệp Đoàn giáo hạt Lý Nhân Phanxico xavie Têrêxa Hài Đồng Giê-su Trần Truyền Giáo và Cha Tuyên Úy Xứ Đoàn Giuse Phạm Minh Triệu.

Đoàn TNTT DON BOSCO Giáo xứ Phú Đa có tổng số 567 đoàn sinh, trong đó có 191 Chiên con, 176 Ấu nhi, 108 Thiếu nhi, 92 Nghĩa sỹ, và 36 Dự trưởng.

Trong phần giảng Lễ, Cha Tuyên úy xứ đoàn đã cắt nghĩa bài Tin Mừng về sự lựa chọn khôn ngoan của Chị Maria về việc tiếp đón tiếp Chúa và chia sẻ về mục đích, tôn chỉ của Phong trào TNTT qua 4 khẩu hiệu: Cầu nguyện – rước lễ – hy sinh – làm tông đồ.

Trước khi trao bổ nhiệm thư và công nhận ban quản trị Xứ Đoàn, cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn đã chia sẻ về sự chọn lựa mà Chúa đã làm khi sai tổ phụ Apraham, các tiên tri và các tông đồ. Mặc dù các ngài rất tầm thường, nhưng họ đã làm nên những việc phi thường. Sau đó là nghi thức tuyên hứa của các em Dự Trưởng, ấu nhi, thiếu nhi và các em nghĩa sỹ.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Cha Tuyên úy Hiệp đoàn TNTT Tổng Giáo phận Hà Nội, Cha xứ, quý Thầy, quý Sơ và quý bậc Phụ huynh.

Được biết, chiếu theo kết quả buổi họp Hội đồng Đoàn ngày 07 tháng 7 năm 2019, dưới sự chủ tọa và đồng ý của cha chính xứ giáo xứ Phú Đa, anh chị em đã xin được ra mắt trước sự hiện diện của toàn thể dân Chúa.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, chiếu theo các điều khoản của Nội Quy thành lập Xứ Đoàn; chiếu theo đề nghị của Hiệp Đoàn Gioan Phaolo II Giáo Hạt Lý Nhân; chiếu theo đề nghị của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Đaminh Savio Tổng Giáo Phận Hà Nội, Cha Tuyên Úy Liên Đoàn Giuse Đào Trọng Thành đã chính thức công nhận XỨ ĐOÀN DON BOSCO thuộc giáo xứ Phú Đa, Giáo Hạt Lý Nhân, và đã vào sổ văn thư tại Hà Nội ngày 19/07/2019 số 2/CNXĐ/2019/7. 

15927 phu da 6
15927 phu da 6
15927 phu da 6
15927 phu da 6
15927 phu da 6
15927 phu da 6
15927 phu da 6
15927 phu da 6

Giáo xứ Phú Đa

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top